Preskocit navigáciu

Úrad národného vojenského predstaviteľa pri SHAPE


SD SR pri NATO zastupuje SR v NATO. Stálu delegáciu SR pri NATO riadi Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR v zmysle Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Poradný zbor vedúceho SD SR pri NATO tvoria zástupca vedúceho SD SR pri NATO, vedúci Politickej sekcie, vedúci Sekcie obrany, vedúci ÚVP pri VV NATO/EÚ, vedúci ÚNVP pri SHAPE a vedúci NST pri ACT.

ÚNVP pri SHAPE zabezpečuje kontakt medzi orgánmi NATO/EÚ vrátane vojenských štruktúr NATO/EÚ a GŠ OS SR na horizontálnej ako aj vertikálnej úrovni. Zastupuje záujmy OS SR v rámci veliteľskej a vojenskej štruktúry NATO a zabezpečuje obojstranný tok informácií medzi príslušnými zložkami NATO a GŠ OS SR.

ÚNVP pri SHAPE zodpovedá za realizáciu úloh vo vojensko-odbornej oblasti.

ÚNVP pri SHAPE vedie národný vojenský predstaviteľ pri SHAPE.

Vedúci ÚNVP pri SHAPE na zabezpečenie plnenia plánovaných, operatívnych a neplánovaných úloh vydáva v súlade s platnými záväznými nariadeniami a legislatívou úlohy PrV ÚNVP pri SHAPE na koordináciu spracovania odporúčaní a návrhov na rozhodnutie NGŠ OS SR za účelom zabezpečenia podpory rozhodovacieho procesu NGŠ OS SR. V prípade rozporov v plánovacom procese rozhodne o prioritách a spôsobe plnenia úloh NGŠ OS SR.

Skočiť na menu


Share