Preskocit navigáciu

Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície


Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície

V termíne od 5. septembra do 7. októbra 2022 boli v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek vykonané Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície, ktorých sa zúčastnilo 16 frekventantov. Cieľom týchto kurzov bolo pripraviť frekventantov pre poddôstojnícke a dôstojnícke hodnosti v rámci Vojenskej polície tak, aby boli schopní samostatne plniť úlohy zodpovedajúce ich služobnému zaradeniu. Vyučovanie bolo zamerané na oblasti právnej prípravy, vševojskovej prípravy a služobných zákrokov. Frekventanti získali resp. si zdokonalili vedomosti a zručnosti týkajúce sa policajnej činnosti a získali prehľad o zmenách v zákonoch a interných predpisoch upravujúcich túto činnosť. Kurzy na hodnosť boli ukončené záverečnými písomnými a ústnymi skúškami, ktoré všetci frekventanti úspešne zvládli. Frekventantom kurzov boli za účasti riaditeľa Odboru policajných činností Trenčín pplk. JUDr. Mariána Markusa, zástupcu riaditeľa Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek mjr. Ing. Pavla Sálusa a veliaceho poddôstojníka šbnrtm. Radovana Orgoníka slávnostne odovzdané osvedčenia o absolvovaní Kurzov na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície.


Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polícieKurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polícieKurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polícieKurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polícieKurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polícieKurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 13.10.2022
Čítanosť: 32515
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share