Preskocit navigáciu

Prevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky


Prevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky

 

Dňa 11. októbra 2022 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnilo odborné zhromaždenie pracovníkov poverených prevenciou kriminality v útvaroch, úradoch a zariadeniach Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré organizovalo oddelenie odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti Vojenskej polície.

Zhromaždenie je organizované raz ročne za účelom potreby vykonania analýzy dosiahnutých výsledkov plnenia úloh v oblasti prevencie kriminality, ktoré pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyplývajú z prijatých vládnych i rezortných dokumentov, z analýzy bezpečnostnej situácie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a z potreby stanoviť si opatrenia na zvyšovanie vojenskej disciplíny a poriadku v ďalšom období. Vo vyhodnotení plnenia úloh prevencie kriminality boli konštatované pozitívne výsledky, ktoré Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dosiahlo v hodnotenom období na tomto úseku.

Súčasťou programu odborného zhromaždenia bolo aj vyhodnotenie poriadkovej a dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2021 a  preventívnych aktivít a trestnej činnosti za rok 2021. V rámci zhromaždenia bola vykonaná aj odborná prednáška lektora Mgr. Tomáša FÖLDESA zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva zameraná na tému „Nové trendy v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizmu“.


Prevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republikyPrevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republikyPrevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republikyPrevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 14.10.2022
Čítanosť: 20338
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share