Rozbor cvičenia SLSD 2022 – PXD (Post Exercise Discussion)


Rozbor cvičenia SLSD 2022 – PXD (Post Exercise Discussion) Dňa 20. októbra 2022 sa na veliteľstve pozemných síl stretli hlavní predstavitelia a účastníci cvičenia SLOVAK SHIELD 2022, aby vykonali rozbor cvičenia „PXD“ – post exercise discussion. Úvod a privítanie patrilo veliteľovi pozemných síl generálmajorovi Ivanovi Pachovi. Každé cvičenie sa začína pri plánovacom procese, čo je z hľadiska samotného vykonania a priebehu cvičenia veľmi dôležitý proces. Po naplánovaní nasleduje samotné vykonanie cvičenia, vyhodnotenie a nakoniec rozbor cvičenia. Účelom cvičenia „SLOVAK SHIELD 2022“ bolo precvičiť veliteľstvo a štáb v plánovaní a riadení operácie so zameraním na zvýšenie interoperability a úrovne pripravenosti na kolektívnu obranu. Ďalším účelom cvičenia bolo vytvoriť výcvikovú príležitosť pre veliteľstvo MND-C a ostatné jednotky OS SR. V celom procese je „PXD“ veľmi dôležitý, nakoľko počas rozboru sa vyhodnocujú pozitívne ako aj tie negatívne veci a do budúcna sa vedia negatívne veci lepšie sprocesovať a odstrániť. Veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach aj za prítomnosti svojho zástupcu brigádneho generála Ivana Baloga poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na „SLSD 2022“ za ich zodpovedné plnenie všetkých stanovených úloh.

Rozbor cvičenia SLSD 2022 – PXD (Post Exercise Discussion)Rozbor cvičenia SLSD 2022 – PXD (Post Exercise Discussion)Rozbor cvičenia SLSD 2022 – PXD (Post Exercise Discussion)

Autor: Sek vel.PS , Foto: Sek vel.PS - Dátum: 20.10.2022
Čítanosť: 2483
Verzia pre tlač

Skočiť na menu