Preskocit navigáciu

Inštruktážno-metodické zamestnanie vo Vojenskom obvode Lešť


Inštruktážno-metodické zamestnanie vo Vojenskom obvode Lešť

Dňa 25. októbra 2022 sa v priestoroch Vojenského obvodu Lešť konalo inštruktážno-metodické zamestnanie pre príslušníkov Vojenskej polície za účelom zefektívnenia boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti. Zamestnanie bolo vykonané v gescii oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti Vojenskej polície v úzkej spolupráci s pracovníkmi Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie a Vojenských lesov a majetkov š.p.. Cieľom zamestnania bolo oboznámenie určených príslušníkov Vojenskej polície s legislatívou pojednávajúcou o lesnom hospodárstve, kontrole, transporte a uvádzaní dreva na trh a výkone kontroly dodržiavania uvedenej legislatívy v podmienkach Vojenskej polície. Pracovníci Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie po teoretickej časti na učebni vykonali metodickú inštruktáž pre príslušníkov Vojenskej polície pri vykonaní reálnej kontroly nákladného vozidla prevážajúceho drevnú hmotu vo Vojenskom obvode Lešť. Pri vykonanej praktickej kontrole príslušných dokladov vodiča, vozidla a dokladu o pôvode dreva príslušníci Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie a Vojenských lesov a majetkov š.p. Pliešovce odovzdali účastníkom zamestnania odborné poznatky a praktické skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné pre riadny výkon kontroly a tým vedú k zefektívneniu odhaľovania environmentálnej a majetkovej protiprávnej činnosti, ako aj zvýšeniu ochrany majetku štátu v správe alebo užívaní rezortu obrany.


Inštruktážno-metodické zamestnanie vo Vojenskom obvode LešťInštruktážno-metodické zamestnanie vo Vojenskom obvode Lešť

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 27.10.2022
Čítanosť: 5450
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share