Preskocit navigáciu

Vojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehodu


Vojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehodu V priestoroch Odboru výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek sa od 3. októbra do 20. januára 2003 (s prestávkou na Vianoce) uskutočňuje Vstupný odborný kurz Vojenskej polície. Jeho riadiaci kapitán Martin Čákovský vysvetľuje, že kurz má naučiť všetkých jeho účastníkov potrebným teoretickým a praktickým skúsenostiam, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitný výkon služby vojenského policajta. „Celkovo to predstavuje 520 učebných hodín teoretickej i praktickej prípravy, vstupných i výstupných testov a preskúšaní. Okrem iného musia zvládnuť aj základné vedomosti, zručnosti a návyky z teórie streľby a používania služobných zbraní, či pri vykonávaní služobných zákrokov v policajnej praxi, získať základné poznatky z trestného práva hmotného i procesného, ako aj priestupkového práva. Ale napríklad získať poznatky aj o úkonoch a opatreniach na mieste dopravnej nehody,“ hovorí kapitán Čákovský. A práve správny postup pri riešení dopravnej nehody si frekventanti kurzu prakticky precvičovali pod vedením inštruktora nadrotmajstra Mareka Launera, ktorý bol nedávno vyhodnotený ako najlepší poddôstojník Vojenskej polície za rok 2022. „Snažíme sa pre frekventantov kurzu navodiť atmosféru, ktorá pri dopravných nehodách býva. Teda aj so stresom a osobnými konfliktmi medzi účastníkmi nehody. Až po upokojení situácie môžu plnohodnotne celú situáciu dôkladne zaznamenať, urobiť prehľadný náčrt a pripraviť tak všetky podmienky pre vyriešenie dopravnej nehody,“ priznáva nadrotmajster Launer. V aktuálnom vstupnom odbornom kurze Vojenskej polície je celkovo 14 účastníkov. Medzi sú dve ženy a šesť dôstojníkov. Kapitán Čákovský hovorí, že do kurzu nastúpili účastníci s rôznymi teoretickými i praktickými skúsenosťami. Niektorí už pôsobili v radoch štátnej polície, ďalší vo väzenskej a justičnej stráži, vo vojenských útvaroch, alebo majú zatiaľ minimálne skúsenosti. Ako napríklad veterinárna lekárka poručíčka Terézia Trepáčová, ktorá je v radoch vojenskej polície len od júna. „Napriek takýmto rozdielnym skúsenostiam môžem po dvoch mesiacoch kurzu s uspokojením konštatovať, že sa im podarilo vytvoriť dobrý kolektív, ktorý vie v prípade potreby menej skúseným pomôcť, poradiť. To je základ úspešného absolvovania kurzu,“ zdôrazňuje jeho riadiaci. Pochvaľuje si prácu, ktorú v priebehu kurzu robia skúsení inštruktori: nadrotmajster Vladimír Bobula v rámci služobných zákrokov, nadrotmajster Marek Launer v oblasti dopravnej polície či rotmajster Milan Gmitter v streleckej príprave.

Vojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehoduVojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehoduVojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehoduVojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehoduVojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehodu 2Vojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehodu 2Vojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehodu 2Vojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehodu 2Vojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehodu 3Vojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehodu 3Vojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehodu 3Vojenskí policajti sa učia, ako vyriešiť dopravnú nehodu 3

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 01.12.2022
Čítanosť: 13402
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share