Preskocit navigáciu

Bojové streľby 51. krídla Prešov neriadenými raketami S-5 z vrtuľníka Mi-17M


Bojové streľby 51. krídla Prešov neriadenými raketami S-5 z vrtuľníka Mi-17M V dňoch 28.-29. marca vykonala 2. vrtuľníková letka (2.vrtlt) 51.k Prešov bojové streľby na pozemné ciele neriadenými raketami S-5 z blokov UB-32 z vrtuľníka Mi-17M. V priebehu 11-tich vzletov do priestoru strelnice vo Vojenskom výcvikovom priestore (VVP) Kuchyňa, piloti 2.vrtlt uskutočnili spolu 40 sečí na pozemné ciele, počas ktorých vystrelili 384 neriadených rakiet (NR) a použili 400 klamlivých cieľov PPI, určených na aktívnu ochranu vrtuľníka pred teplom navádzanými strelami. Pri plnení týchto úloh spolu nalietali 8 hodín 40 minút. Príslušníci 2.vrtlt si týmto opäť obnovili svoju spôsobilosť na streľby neriadenými raketami S-5. Veľkým prínosom týchto leteckých strelieb je povolenie strelieb NR zo sedadla veliteľa posádky pilotom 2.vrtlt, povolenie strelieb NR jedným pilotom zo sedadla pilota letovoda a hlavne vycvičenie nového inštruktora pre toto cvičenie. Všetci piloti splnili uvedené cvičenia s hodnotením výborne, za čo patrí im aj ostatným členom osádky pochvala. Tieto streľby mali veľmi priaznivý dopad aj na obnovenie návykov pozemného technického personálu, hlavne technikov odbornosti 433 (zbrojári), ktorí aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach zabezpečili plynulý chod strelieb a ukázali svoju vysokú odbornú úroveň a profesionalitu. Ďalším pozitívom je precvičenie logistických aspektov leteckých strelieb mimo útvar, ako plánovanie, preprava munície, vyzdvihnutie, vydanie munície pred každými streľbami a pyrotechnické práce. Treba vyzdvihnúť prácu riadiacich leteckých strelieb vo VVP Malacky, ktorí si obnovili spôsobilosť a taktiež svojim profesionálnym prístupom prispeli k splneniu všetkých plánovaných úloh a to aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam. Tieto letecké streľby mali veľmi priaznivý dopad na morálku všetkých zúčastnených, kde sa dokázalo, že vieme plniť aj takéto náročné úlohy na vysokej úrovni mimo náš útvar a to aj vďaka maximálnej súčinnosti a podpore 46.k Kuchyňa a VVP Kuchyňa.

Bojové streľby 51. krídla Prešov neriadenými raketami S-5 z vrtuľníka Mi-17M Bojové streľby 51. krídla Prešov neriadenými raketami S-5 z vrtuľníka Mi-17M Bojové streľby 51. krídla Prešov neriadenými raketami S-5 z vrtuľníka Mi-17M Bojové streľby 51. krídla Prešov neriadenými raketami S-5 z vrtuľníka Mi-17M

Autor: pplk. Milan Zubrický , Foto: pplk. Milan Zubrický - Dátum: 31.03.2023
Čítanosť: 4510
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share