Preskocit navigáciu

Zdokonažovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície


Zdokonažovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície

V dňoch 6. februára - 31. marca 2023 bol realizovaný pilotný Zdokonažovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície pod vedením vedúceho staršieho kriminalistického technika oddelenia odhažovania a dokumentovania trestnej činnosti, v ktorom boli zaradení 4 príslušníci Vojenskej polície. Účastníci kurzu nadobudli teoretické a praktické zručnosti z odvetvia kriminalistickej techniky a taktiky ako aj zo základov trestného práva nevyhnutné na výkon funkcie kriminalistického technika. V rámci kurzu boli prezentované jednotlivé odvetvia kriminalistiky expertmi Kriminalisticko-expertízneho ústavu Slovenská źupča, vybrané témy boli prezentované vedúcim a príslušníkmi oddelenia odhažovania a dokumentovania trestnej činnosti. Účastníci kurzu sa zúčastnili intenzívneho výcviku na SOŠ PZ v Košiciach. Dňa 31. marca 2023 sa v priestoroch výcvikového polygónu Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek konali záverečné teoretické a praktické skúšky frekventantov kurzu pred skúšobnou komisiou, ktorá pri vyhodnotení skúšok potvrdila a vyzdvihla vysokú úroveň pripravenosti absolventov kurzu.


Zdokonažovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polícieZdokonažovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polícieZdokonažovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 05.04.2023
Čítanos: 6303
Verzia pre tlač

Skoči na menu


Share