Preskocit navigáciu

Odborná príprava oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti


Odborná príprava oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti

V dňoch 20. – 21. júna 2023 organizoval vedúci oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti Vojenskej polície odbornú prípravu príslušníkov Vojenskej polície vykonávajúcich odhaľovanie trestnej činnosti a úkony trestného konania v priestoroch zariadenia Vojenských lesov a majetkov š. p. vo VO Lešť za účasti riaditeľa odboru policajných činností, vedúcich oddelení policajného výkonu a vyšetrovateľov Vojenskej polície. Príprava bola zameraná na vyhodnotenie stavu a úrovne trestného konania s poukázaním na aktuálne problémy vyskytujúce sa pri vykonávaní procesných úkonov v rámci trestného konania, zovšeobecnenie zistených nedostatkov, zlepšenie stavu a úrovne odhaľovania a trestného konania vo Vojenskej polícií predovšetkým v oblasti vojenských trestných činov, environmentálnej kriminality a extrémizmu. Medzi pozvanými hosťami bola  námestníčka Krajskej prokurátorky v Trenčíne, ktorá spolu s prokurátorom Krajskej prokuratúry v Trenčíne počas svojho vystúpenia poukázala na aktuálne poznatky, nedostatky a zmeny v trestnom konaní vedenom voči príslušníkom ozbrojených síl SR.

Účastníci odbornej prípravy si taktiež zvýšili svoje odborné znalosti z oblasti odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania environmentálnej trestnej činnosti, nakoľko medzi pozvanými hosťami bol aj riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru, ktorý spolu s vyšetrovateľkou tohto odboru na základe vlastných odborných vedomostí, skúsenosti a poznatkov z praxe poukázali na aktuálne trendy pri páchaní environmentálnej kriminality, na čo je nevyhnutné efektívne reflektovať v rámci odhaľovania, dokumentovania a vyšetrovania tohto špecifického druhu kriminality.


Odborná príprava oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 22.06.2023
Čítanosť: 1967
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share