NATO MNMPBAT súčasťou AGILE SPIRIT 2023 v Gruzínsku


NATO MNMPBAT súčasťou AGILE SPIRIT 2023 v Gruzínsku

V dňoch 21.8.2023 až 1.9.2023 sa dvaja príslušníci Vojenskej polície zúčastnili vojenského cvičenia AGILE SPIRIT 2023, ktoré sa uskutočnilo v Gruzínsku. Cieľom cvičenia AGILE SPIRIT 2023 bolo formou veliteľsko-štábneho cvičenia predcvičiť, zladiť a zdokonaliť schopnosti plánovať a viesť vojenské operácie mnohonárodného účelového zoskupenia o veľkosti ťažkej brigády.

Prvý krát v histórii Gruzínskych ozbrojených síl bol v štruktúre brigády vytvorený Provost Marshal Office,  ako poradný orgán veliteľa s cieľom optimálne využívať spôsobilosti Vojenskej polície, určovať rozsah kompetencií Vojenskej polície a koordinovať činnosti brigády s lokálnymi silovými zložkami.

Slovenskí príslušníci Vojenskej polície spolu s Poľskými partnermi pod záštitou projektu NATO Mnohonárodného práporu vojenských polícii (NATO MNMPBAT) preukázali svoje skúsenosťami pri plánovaní a koordinovaní operačných úloh Mnohonárodnej brigády, čím podporili a preukázali opodstatnenosť Provost Marshal Office ako jedinečného a nezastupiteľného orgánu v štruktúre mnohonárodnej brigády.

Paralelne popri cvičeniu AGST23 CPX prebiehalo cvičenie AGST23 Field Trainning Exercise (FTX), v zostave ktorého pôsobila jedna čata Vojenskej polície. Celý taktický výcvik prebiehal pod drobnohľadom a kontrolou slovenského a poľského poradcu, ktorí podporili predpoklad na zdokonalenie a zlepšenie jednotlivých taktických návykov a postupov v rámci jednotky.

Súčasťou cvičenia bol aj DV (distinguish visitors) Day konaný 1.9.2023, počas ktorého jednotka Vojenskej polície vykonávala činnosti spojené s prevozom zajatých osôb. Vyvrcholením DV Day bol taktický manéver tankov s ostrou streľbou tankových a delostreleckých jednotiek.


NATO MNMPBAT súčasťou AGILE SPIRIT 2023 v GruzínskuNATO MNMPBAT súčasťou AGILE SPIRIT 2023 v GruzínskuNATO MNMPBAT súčasťou AGILE SPIRIT 2023 v Gruzínsku

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 08.09.2023
Čítanosť: 2234
Verzia pre tlač

Skočiť na menu