V Žiline zasadala rada KVV SR


V Žiline zasadala rada KVV SR

V pondelok 7. júna 2010 zasadala v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline celoslovenská rada Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky. Rady sa zúčastnilo celkom dvadsaťšesť delegátov oblastných výborov z Bratislavy, Prešova, Banskej Bystrice, Trenčína, Šumiaca, Martina a Žiliny.

Zasadnutie rady otvoril veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia plukovník gšt. Ľubomír Šebo. Po privítaní delegátov pokračoval predstavením štruktúry, zaradenia, určenia a hlavných úloh pluku. Prítomných oboznámil s výcvikovými plánmi ale i perspektívou nasadenia príslušníkov pluku v operácii ISAF v Afganistane. Delegáti rady mali počas návštevy možnosť zoznámiť sa s novými prvkami vo výzbroji a výstroji, ktoré pluk dostal do používania len v nedávnej minulosti. Žilinskí výsadkári predviedli delegátom v dynamickej ukážke jednu z možností reakcie na nastrelenie konvoja, ktorého súčasťou bolo i vozidlo Iveco LMV 4x4, tiež nedávny prírastok do materiálneho vybavenia 5. pluku špeciálneho určenia.

Rada ďalej pokračovala plánovaním činností jednotlivých oblastných organizácií v priestoroch žilinského oblastného výboru.


V Žiline zasadala rada KVV SRV Žiline zasadala rada KVV SRV Žiline zasadala rada KVV SRV Žiline zasadala rada KVV SRV Žiline zasadala rada KVV SRV Žiline zasadala rada KVV SRV Žiline zasadala rada KVV SRV Žiline zasadala rada KVV SR

Autor: 5. pšu - npor. Mário Pažický , Foto: KVV SR - Ján Kopecký - Dátum: 09.06.2010
Čítanosť: 157295
Verzia pre tlač

Skočiť na menu