Preskocit navigáciu

Cvičili aktívne zálohy Vojenskej polície


Cvičili aktívne zálohy Vojenskej polície Od 13. do 24. mája prebiehalo ďalšie, už v poradí piate cvičenie vojakov v zálohe, zaradených do Aktívnych záloh VP vo výcvikovom zariadení VP – Odbore výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek. Na cvičení sa zúčastnilo celkom 25 príslušníkov Aktívnych záloh (z toho jedna žena). Veliteľ jednotky Aktívnych záloh VP major v zálohe Miloš Soliar pripomína, že ide o zatiaľ najvyšší počet. „V tomto roku sme privítali aj 5 nových kolegov. Sú medzi nimi bývalí príslušníci policajného zboru, colník aj bývalí dvaja príslušníci OS SR. Okrem iného aj bývalý vojenský pilot. Každý rok pribúda nová technika, oboznamujeme sa s potrebnou legislatívou. V rámci streleckej prípravy sme si po prvý raz zastrieľali aj z brokovníc, ktoré má vo výzbroji VP. Nová bola pre nás aj spolupráca s operátorom s dronom. Oboznámili sme sa aj so zabezpečením operácie a priestoru pomocou tohto technického prostriedku, čo bolo veľmi zaujímavé.“ Zástupca riaditeľa Vojenskej polície plukovník Marián Kudláč zdôraznil veľký význam, ktorý vedenie VP pripisuje príprave aktívnych záloh, ich výcviku. Podľa neho by ich rozšíreniu pomohli potrebné legislatívne zmeny. Tie by okrem iného umožnili napríklad využitie príslušníkov záloh pre potreby VP ako riadnych príslušníkov. Riaditeľ odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek podplukovník Marián Turanský pripomína: „ Výcvik aktívnych záloh je rozdelený do niekoľkých oblastí, ktoré sa prelínajú v teórii a praxi. Ide najmä o vševojskovú prípravu pre správne používanie výstroja, výzbroje a techniky, ako aj ženijnú, topografickú a chemickú prípravu. Vojaci v aktívnych zálohách si precvičujú tiež služobné zákroky vrátane aplikácie psychológie jednania a zvládania neštandardných situácií. Súčasťou prípravy v podmienkach Vojenskej polície je aj právna príprava, počas ktorej si cvičiaci prehlbujú vedomosti týkajúce sa policajnej činnosti a získavajú prehľad o legislatívnych zmenách v tejto oblasti.“ V závere praktického výcviku záložníci prevzali aj ochranu celého vojenského útvaru, v ktorom cvičenie prebiehalo. Počas tejto fázy cvičenia plnili činnosti spojené s kontrolou vstupu a výstupu osôb a techniky do/z objektu ako i hliadkovú činnosť vo vnútornom a vonkajšom perimetri aj s využitím techniky, ktorá im bola pridelená na dobu cvičenia. Oboznámili so zásahmi a plnením úloh za pomoci psovodov a psov. Pri uvedených činnostiach reagovali na pripravené modelové situácie, ktoré boli po ich ukončení vyhodnocované inštruktormi. Podplukovník Marián Turanský pripomína, že po každom výcviku aktívnych záloh dôkladne analyzujú všetky ich pripomienky, rovnako ako skúsenosti inštruktorov a snažia sa ich v čo najväčšej možnej miere zapracovať do ďalšieho výcviku. Aby sa kvalita prípravy aktívnych záloh Vojenskej polície neustále zvyšovala.

Cvičili aktívne zálohy Vojenskej polícieCvičili aktívne zálohy Vojenskej polícieCvičili aktívne zálohy Vojenskej polícieCvičili aktívne zálohy Vojenskej polícieCvičili aktívne zálohy Vojenskej polície 2Cvičili aktívne zálohy Vojenskej polície 2Cvičili aktívne zálohy Vojenskej polície 2Cvičili aktívne zálohy Vojenskej polície 2Cvičili aktívne zálohy Vojenskej polície 3Cvičili aktívne zálohy Vojenskej polície 3

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: Autor, VP - Dátum: 28.05.2024
Čítanosť: 3045
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share