Finančné ohodnotenie


Profesionálni vojaci sú odmeňovaní platom podľa dosiahnutej vojenskej hodnosti a počtu odslúžených rokov. Stupnica hodnostných platov profesionálnych vojakov je zverejnená v zákone č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Pre znázornenie časť stupnice hodnostných platov počas prvých šiestich rokov štátnej služby platnej od 1.1.2018:

Plat

Roky

Vojak 1. stupňa

Vojak 2. stupňa

Slobodník

Desiatnik

Čatár

Poručík

PŠS

7 týždňov základný výcvik + odborný výcvik od 4-12 týždňov 

337,50*

-

-

-

-

-

DŠS

do 1

-

707,50

759,-

811,-

868,50

 1073,-

do 2

-

732,-

785,50

838,-

898,50

1110,50

do 3

-

757,-

811,50

866,50

928,50

1148,-

do 4

-

780,-

836,50

893,-

 957,50

1184,-

do 5

-

804,-

863,50

921,50

987,50

1221,-

do 6

-

828,50

888,50

948,50

1016,50

1245,50


* dorovnávaná do minimálnej mzdy, minimálna mzda platná od 1.1.2018 je 480,- €

 

PŠS - prípravná štátna služba
DŠS - dočasná štátna služba


Okrem hodnostného platu poberajú profesionálni vojaci, podľa toho na akej funkcii pôsobia, ďalšie príplatky a príspevky:
 • platová kompenzácia za sťažený výkon štátnej služby
 • príplatky výkonným letcom, výsadkárom
 • príplatok za výkon služby v obrannom spravodajstve
 • príplatok zdravotníckym pracovníkom
 • príplatok príslušníkom vojenskej polície
 • príplatok vojenským vrcholovým športovcom
 • príplatok za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru
 • príplatok za zastupovanie
 • zahraničný príspevok
 • odmena za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy
 • 6 týždňov dovolenky ročne

Ďalšie finančné náležitosti profesionálneho vojaka:
 • cestovné náhrady
 • príspevok na bývanie (stabilizačný príspevok)
 • príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní

Skočiť na menu