Spoločný výcvik príslušníkov OKMVaK Vlkanová - Hronsek


Spoločný výcvik príslušníkov OKMVaK Vlkanová - Hronsek

V dňoch 9. - 12. decembra 2019 sa v Centre výcviku Lešť uskutočnil spoločný výcvik pod záštitou príslušníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR (ÚOÚČ). Na spoločnom výcviku sa zúčastnili okrem spomenutých príslušníkov ÚOÚČ aj príslušníci Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance (MZJ RHP Sobrance) a príslušníci Vojenskej Polície Oddelenia krízového manažmentu pracovisko Vlkanová (OKM).
Cieľom výcviku bolo precvičenie a zladenie vzájomných taktických a streleckých postupov pri ochrane určenej osoby v otvorenom priestranstve, v budovách a v autokolóne.
Cvičenie bolo postavené na princípe postupného pridávania jednotlivých taktických a streleckých úloh, čoho výsledkom bola vykonštruovaná modelová situácia, ktorej zvládnutie bolo zo strany inštruktorov ÚOÚČ hodnotené na vysoko profesionálnej úrovni.
Spoločné výcviky a zladenie postupov príslušníkov OKM so špecializovanými jednotkami PZ SR a ostatnými sú dôležité hlavne z dôvodu čoraz častejšej vzájomnej spolupráce Vojenskej polície a Policajného zboru pri zabezpečovaní spoločných akcii v rámci domáceho krízového manažmentu.
Touto cestou patrí poďakovať Vedúcemu oddelenia služobnej prípravy a zástupcovi riaditeľa odboru služobnej prípravy a styčných dôstojníkov úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR a taktiež všetkým inštruktorom za kvalitne pripravený a profesionálne odvedený spoločný výcvik všetkých participujúcich jednotiek.


Spoločný výcvik príslušníkov OKMVaK Vlkanová - HronsekSpoločný výcvik príslušníkov OKMVaK Vlkanová - HronsekSpoločný výcvik príslušníkov OKMVaK Vlkanová - HronsekSpoločný výcvik príslušníkov OKMVaK Vlkanová - Hronsek

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 15.01.2020
Čítanosť: 15729
Verzia pre tlač

Skočiť na menu