Jednotky 13. mechanizovanej prápornej skupiny cvičili na Lešti


Jednotky 13. mechanizovanej prápornej skupiny  cvičili na Lešti

V Centre výcviku Lešť sa uskutočnil 1. - 20. marca 2020 výcvik jednotiek trinásteho mechanizovaného práporu z Levíc doplnený 2. mechanizovanou rotou nitrianskeho práporu zameraný na ukončenie výcviku v etape rota v rámci prípravy na certifikačné cvičenie 13. mechanizovanej prápornej skupiny (ďalej len „13. mprsk“), ktoré je plánované v mesiacoch máj a jún 2020. Poľné podmienky a nepretržitý 72-hodinový výcvik preverili psychickú a fyzickú odolnosť vojakov a ich pripravenosť na plnenie stanovených úloh. Štáb práporu za riadenia náčelníka štábu práporu majora Ivana Moravského vykonal počas komplexného štábneho nácviku úplný plánovací proces, ktorého výsledkom je operačný rozkaz veliteľa 13. mprsk pre vykonanie cvičenia „SLOVAK RIFLES“. Vyvrcholením výcviku mechanizovaných rôt boli rotné taktické cvičenia s bojovou streľbou zamerané na preverenie správnej taktickej činnosti jednotiek a efektívneho využívania zbraní v boji. 2. mechanizovaná rota nitrianskeho práporu pod velením kapitána Petra Sochora bola hodnotená výsledkom „dobrý“ a 3. mechanizovaná rota za riadenia kapitána Michala Polhorského dosiahla výsledok „výborný“. Bojovými streľbami s hodnotením „výborne“ bol ukončený aj výcvik prieskumnej čaty. Odborná pripravenosť roty bojovej podpory a roty bojového zabezpečenia bola preverená odborným taktickým cvičením. Obe roty stanovené úlohy splnili. Výcvik riadil veliteľ 13. mechanizovaného práporu podplukovník Richard Király, ktorý na záver skonštatoval, že ciele výcviku boli splnené.


VýcvikVýcvikVýcvikVýcvikVýcvik1Výcvik1Výcvik1Výcvik1Výcvik2Výcvik2Výcvik2Výcvik2

Autor: 13.mpr , Foto: 13.mpr - Dátum: 12.03.2020
Čítanosť: 4166
Verzia pre tlač

Skočiť na menu