Kurz nových vojenských zdravotníkov na Liptove


Kurz nových vojenských zdravotníkov na Liptove V posledný aprílový deň zložili vojenskú prísahu a ukončili v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ZaVaMD) svoju sedem týždňov trvajúcu prípravu na službu v ozbrojených silách. Svetlana, Simona a Iveta sa následne hneď v prvý májový deň presunuli na Liptov a v priebehu ďalších, takmer dvoch týždňov absolvovali odborný kurz jednotlivca pre potreby vojenského zdravotníctva. Vedúci kurzu rotmajster Jozef Filický z oddelenia výcviku a vzdelávania a špecializačnej prípravy Úradu hlavného lekára Liptovský Mikuláš pripomína, že terajší kurz je v podmienkach koronakrízy v mnohých ohľadoch iný, ako tie predošlé. „Po ukončení základného vojenského výcviku absolvovali u nás kurz zberačov ranených OR-2 v skrátenej, zintenzívnenej forme. Prebiehal každý deň vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov, 12 hodín denne. Obvyklá dĺžka kurzu sú tri týždne, teraz bola dva týždne,“ vysvetľuje rotmajster Filický. V priebehu kurzu sa frekventanti oboznámili so základným fungovaním vojenského zdravotníctva. Rotmajster Filický dodáva, že do kurzu aktuálne zakomponovali aj výuku bojového záchranára. Teda poskytovanie zdravotnej starostlivosti raneným v boji. „Aj tak sa snažíme posúvať výuku a prípravu zdravotníkov novým smerom, ktorý využívajú popredné armády NATO. Spomínanej problematike sme venovali celých päť výcvikových dní“. Podľa neho takýto intenzívny kurz bol náročný aj pre inštruktorov. Snažili sa celú problematiku odučiť a prakticky si vyskúšať jednotlivé učebné úlohy. Samozrejme za prísneho dodržania hygienických opatrení. Dôkladná hygiena a dezinfekcia boli základom. Nielen osobná, ale aj všetkých učebných a výcvikových zariadení, pomôcok a priestorov. Pre teoretickú časť kurzu vybrali väčšiu miestnosť, aby v nej nebola veľká koncentrácia osôb a boli dodržané všetky opatrenia a odporúčania hygienikov. Štandardná vyučovacia hodina bola skrátená zo 45 minút na 30 a predĺžené boli prestávky medzi nimi, aby sa mohli urobiť potrebné dezinfekčné opatrenia. Rotmajster Filický spoločne so svojimi kolegami inštruktormi: rotmajstrom Ľubošom Pančuškom, čatárom Jozefom Gajdošom a rotnou Miladou Andraščíkovou spokojne konštatujú, že všetky ciele kurzu sa im podarilo naplniť. Oceňujú snahu a prístup frekventantiek kurzu: vojačiek 2. stupňa Svetlany Pajunkovej, Simony Fodorovej a vojačky 1. stupňa Ivety Kasanovej počas celého kurzu. Prvé dve menované ešte v priebehu základného výcviku v Martine dobrovoľne absolvovali kurz Sanitár počas núdzového stavu. Koncom mesiaca vojačky posilnia vojenské zdravotníctvo a začnú plniť úlohy v rožňavskom prápore RCHBO a v taktickom krídle Sliač. Spokojnosť s výsledkami tohto intenzívneho odborného výcviku jednotlivca, ktorý bol upravený podľa nariadenia náčelníka GŠ OS SR vyjadril aj veliaci poddôstojník a hlavný zdravotník OS SR štábny nadrotmajster Viliam Machara.

Kurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na LiptoveKurz nových vojenských zdravotníkov na Liptove

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 14.05.2020
Čítanosť: 18747
Verzia pre tlač

Skočiť na menu