Preskocit navigáciu

Doškoľovací kurz psovodov všestranných psov (DKP-VS)


Doba trvania:
10 týždňov
Platnosť:
4 roky
Cieľ kurzu:
Cieľom kurzu je zdokonaliť „Psovoda II. triedy“ a pripraviť služobného psa na plnenie stanovených služobných úloh. Praktickým výcvikom vycvičiť psa v zmysle príslušnej kategórie, zvládnuť taktiku zákroku so služobným psom a zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda a služobného psa.
Počet frekventantov:
max.10
Podmienky na prijatie:
Účasť na kurze je možná iba spolu so psom primeraných povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou účasti je kvalifikácia „Psovod II. Triedy“ zdravotné, psychické a fyzické predpoklady vhodné pre prácu psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa.
Určený pre:
OSSR, VP

Skočiť na menu


Share