Preskocit navigáciu

Opakovací kurz psovodov všestranných psov (OKP-VS)


Doba trvania:
5 týždňov
Platnosť:
4 roky
Cieľ kurzu:
OKP-VS je určený pre psovoda a služobného psov - absolventov základného, alebo doškoľovacieho kurzu. Cieľom je zopakovať a zdokonaliť u služobného psa správne podmienené reflexy na dané podnety a situácie vo výkone strážnej a hliadkovej služby. Zdokonaliť u psovoda taktiku služobného zákroku so služobným psom a tým zvýšiť ich pripravenosť na služobný výkon. Zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda ako aj služobného psa. Obhájiť, prípadne zvýšiť kategóriu u služobného psa, obhájiť kvalifikáciu psovod II. triedy u psovoda.
Počet frekventantov:
max.10
Podmienky na prijatie:
Účasť na odbornom kurze je možná iba spolu so služobným psom primeraných povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Kurz je určený pre psovoda a služobného psa, ktorí už absolvovali základný, alebo doškoľovací kurz psovodov hliadkových psov, prípadne strážnych psov. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa.
Určený pre:
OSSR, VP

Skočiť na menu


Share