Preskocit navigáciu

Pokračovací kurz kynológov útvarov (PK-K)


Doba trvania:
14 týždňov
Platnosť:
4 roky
Cieľ kurzu:
Teoretickou výukou a praktickým výcvikom vyškoliť „Psovoda I. triedy“, praktickým výcvikom vycvičiť služobného psa v zmysle príslušnej kategórie, zvládnuť taktiku služobného zákroku so služobným psom. Teoretickou výukou a praktickými zamestnaniami pripraviť „Psovoda II. triedy“ na zabezpečenie a riadenie služobnej kynológie na rôznych stupňoch riadenia a velenia.
Počet frekventantov:
max. 5
Podmienky na prijatie:
Kvalifikácia „Psovoda II. triedy“, alebo absolvovanie Základného kurzu psovodov v inom výcvikovom zariadení s porovnateľnou náplňou kurzu (napr. v zariadení MV SR, ZVJS a FS SR). Účasť na odbornom kurze je možná iba spolu so psom primeraných povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa.
Určený pre:
OSSR, VP

Skočiť na menu


Share