Preskocit navigáciu

Doškoľovací kurz psovodov a psov so špeciálnym využitím na detekciu omamných a psychotropných látok a prípravkov (DKP-Šp/D)


Doba trvania:
14 týždňov
Platnosť:
1 rok (kvalifikácia platí do konca nasledujúceho roka)
Cieľ kurzu:
Cieľom kurzu je zdokonaliť „Psovoda špecialistu“ a pripraviť služobného psa na plnenie stanovených služobných úloh v rezorte obrany. Praktickým výcvikom vycvičiť služobného psa v zmysle príslušnej kategórie na vyhľadávanie, detekciu a označovanie špecifických látok, pachov a prípravkov, zvládnuť taktiku použitia služobného psa a zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda a služobného psa.
Počet frekventantov:
max.5
Podmienky na prijatie:
Účasť na kurze je možná iba spolu so psom primeraných povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou účasti je kvalifikácia „Psovod – špecialista“, zdravotné, psychické a fyzické predpoklady vhodné pre prácu psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa.
Určený pre:
VP

Skočiť na menu


Share