Preskocit navigáciu

Kurz pomocníkov na cviky obrany (KPCO) a figurantov I a II. stupňa (KF I a KF II)


Doba trvania:
1 týždeň (5 dní)
Platnosť:
3 roky
Cieľ kurzu:
Teoretickou výučbou a praktickým výcvikom vyškoliť pomocníka – figuranta pre výcvik služobných psov v disciplíne „obrana“ v podmienkach OS SR a VP. Cieľom odborného kurzu je pripraviť príslušníka ozbrojených síl / Vojenskej polície na plnenie služobných úloh pri zabezpečení výcviku služobného psa v cvikoch obrany.
Počet frekventantov:
Pre PCO 0. stupeň max.30, pre KF I. a II. stupeň max.10
Podmienky na prijatie:
Podmienkou účasti sú potrebné zdravotné, psychické a fyzické predpoklady vhodné pre prácu pomocníka – figuranta.
Určený pre:
OSSR, VP, ozbrojené zbory SR

Skočiť na menu


Share