Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: "Rozhodujúci sú vždy tímoví hráči"


Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík:

Piatym dňom dnes bude pokračovať augustový výber do elitného 5. pluku špeciálneho určenia Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR). Z prihlásených stojedenástich adeptov v pondelok do výberu nastúpilo deväťdesiat jedna, o zaradenie k špeciálom bojujú stále šesťdesiati štyria. K dôvodom opustenia výberu pre dvadsiatich siedmych vojakov sú zdravotné dôvody, strata motivácie, či nepostačujúce výsledky preskúšania z pohybovej výkonnosti.

„Máme voľné pozície v pluku, vytvorili sme nový, špecifický bojový oddiel. My potrebujeme vás a iba vy viete prečo potrebujete nás. Sú to vaše ambície, pozrieme sa na vašu motiváciu, teda prečo sa chcete vo svojej kariére posunúť práve do pluku,“ otvoril veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia plukovník Pavol Šebík dvojtýždňový výberový maratón a dodal: „Môžeme vám dať vzdelanie, môžeme vám dať odbornú prípravu jednotlivca, zahraničné kurzy, zahraničné operácie. My však potrebujeme vybrať správnych ľudí – nepotrebujeme ani tak silných jednotlivcov, potrebujeme budovať tímového ducha".

Adepti na službu v 5. pluku už majú za sebou preskúšanie z pohybovej výkonnosti z tzv. vševojskových noriem, plávanie vo Vodnom diele Žilina s prekonávaním umelých prekážok s prvkami záťažových situácií, nočné a denné zrýchlené presuny v členitom teréne i po spevnenej komunikácii so záťažou, streleckú prípravu so zameraním na bezpečnosť, vnímanie inštrukcií, manipuláciu so zbraňou a celkovú pozornosť, ale i psychodiagnostické testovanie v gescii Oddelenia psychologických a sociologických činností personálneho úradu OS.

Na časť výberu v teréne dohliadali pracovníci Odboru riadenia špecializovanej štátnej správy MO SR a hlavný bezpečnostný technik rezortu obrany. „Snažíme sa o striedanie psychickej a fyzickej záťaže, vyvíjame tlak. Testovaním sledujeme aj schopnosť učiť sa, priestorovú orientáciu, schopnosť kritického a kreatívneho myslenia v záťažových situáciách, tímovosť jednotlivca a jeho vplyv na kolektív, riadiace a manažérske schopnosti,“ tvrdí psychológ 5. pluku.  Dopĺňa ho šéfinštruktor Výcvikovej základne Síl pre špeciálne operácie: „Výberu sa venujeme s plnou vážnosťou. Fyzická zdatnosť má zásadný vplyv na zdravotný stav a zvládanie psychickej záťaže. To všetko sa vo finále prejavuje v nižšej úrazovosti.“

Aktuálneho výberu sa zúčastňujú už slúžiaci vojaci iných útvarov OS SR, vojaci z projektu „bejby čata pluku“ a kadeti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

"Záujemcovia o službu z radov nevojakov, takzvaných civilistov, sa môžu ešte stále prihlásiť do základného výcviku prostredníctvom regionálnych regrutačných stredísk v krajských mestách a to tri mesiace pred nástupným termínom január 2021," doplnil hovorca Síl pre špeciálne operácie Mário Pažický. „V martinskej Základni výcviku a mobilizačného doplňovania budú zaradení do čaty cielenej pre 5. pluk. Tí úspešní po sedemtýždňovom základnom výcviku budú pokračovať výcvikom, nastaveným na zvládnutie náročného výberu do 5. pluku špeciálneho určenia, už v Žiline," vysvetlil Pažický.


Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík: Výber do 5. pluku píše 5. deň - Šebík:

Autor: TASR a major Mário Pažický, VeSŠO , Foto: major Mário Pažický, VeSŠO - Dátum: 21.08.2020
Čítanosť: 30629
Verzia pre tlač

Skočiť na menu