List veliteľa pozemných síl


List veliteľa pozemných síl

Vojačky, vojaci,

v uplynulom týždni sa v Centre výcviku Lešť skončila ďalšia dôležitá etapa prípravy a výcviku pozemných síl výcvikového roka 2021. V termíne 1.-24. júna sa v Centre výcviku Lešť konalo najväčšie cvičenie na území Slovenskej republiky, Slovenský štít 2021.

V tomto liste by som sa Vám ako Váš veliteľ, veliteľ pozemných síl, úprimne poďakoval za profesionálne a zodpovedné plnenie všetkých úloh, ktoré sme všetci spoločne plnili. Počnúc vodičom, strelcom, kuchárom, opravárom, veliteľom družstva, čaty, končiac veliteľom práporu, brigády. Vám všetkým patrí moja vďaka a uznanie sa Vašu profesionalitu, prístup a disciplínu.

Naše povolanie je našim poslaním, tak ako sme sa všetci už mohli veľakrát presvedčiť. Viac ako rok sme plnili úlohy v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Táto situácia nás na dlhú dobu odklonila z plnenia plánovaných úloh prípravy a výcviku, všetko úsilie, čas a sily sme sústredili na pomoc našej krajine. O to ťažší bol pre nás prechod na plnenie pre nás bežných a samozrejmých úloh prípravy a výcviku, akým bol integračný výcvik v Centre výcviku Lešť pre 13.mpr, veliteľsko-štábne cvičenie pre veliteľstvo pozemných síl a veliteľstvo 1.mb a v závere práporné taktické cvičenie s ostrými bojovými streľbami. V posledný májový týždeň sa v priestoroch Centra výcviku Lešť uskutočnili streľby PTRS a PTRK útvarov topoľčianskej brigády, ktoré taktiež splnili stanovené ciele. Som nesmierne hrdý na každého jedného z Vás, ktorí ste tieto výzvy splnili a opäť raz aj so sebazaprením dokázali, že vojak - profesionál je špecifické a vyžaduje si kvalitného jednotlivca ako aj silný tím.

Súbežne s cvičením Slovenský  štít prebiehalo cvičenie ALERTEX, do ktorého boli zapojené útvary pozemných síl naprieč územím Slovenskej republiky. Plnenie týchto úloh taktiež vyžadovalo enormné úsilie a výkony, rozsiahlu logistickú podporu, častokrát flexibilitu a schopnosť reagovať na nejasný scenár. Aj za tieto úlohy splnené na vysokej úrovni Vám patrí uznanie a vďaka. 

Bez akéhokoľvek výdychu a prestávky, sme z plnenia úloh proti šíreniu koronavírusu priamo prešli k plneniu úloh prípravy a výcviku. Preto žiadam najmä Vašich veliteľov a nadriadených, aby Vám umožnili nadchádzajúce letné obdobie využiť na načerpanie nových síl, na venovanie sa svojím rodinám a blízkym, ktorých sme v poslednej dobe museli posunúť na vedľajšiu koľaj, čerpanie náhradných volien, dovoleniek a preventívnych rehabilitácii. Stále však majte na zreteli svoje zdravie a bezpečnosť, ako v súvislosti s koronavírusom, tak aj s inými lákadlami, ktoré môžu byť v našom povolaní nežiadúce.  

Na záver mi dovoľte, poďakovať Vám za vysokú profesionalitu, odbornú pripravenosť a ochotu obetovať sa pri plnení povinností a zverených úloh. Moje poďakovanie patrí aj Vašim rodinám a blízkym. Verím, že kvalitne odvedenou prácou budete naďalej šíriť dobré meno Ozbrojených síl SR nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska.

                                                                                             generálmajor Ing. Ivan PACH

                                                                                                      veliteľ pozemných sílAutor: kpt. Eva DEMEŠOVÁ , Foto: kpt. Eva DEMEŠOVÁ - Dátum: 06.07.2021
Čítanosť: 5124
Verzia pre tlač

Skočiť na menu