Preskocit navigáciu

30. výročie vzniku Vojenskej polície


30. výročie vzniku Vojenskej polície

Vo štvrtok 4. novembra 2021 v priestoroch Posádkového klubu Trenčín oslávili vojenskí policajti 30. výročie vzniku Vojenskej polície. Za účasti hlavných funkcionárov rezortu obrany – pána ministra obrany SR Jaroslava NAĎA, generálneho tajomníka Služobného úradu MO SR pána Petra KOZÁKA a zástupcu náčelníka GŠ OS SR pána generálporučíka Ľubomíra SVOBODU si pripomenuli 30 rokov svojej existencie v rámci rezortu obrany.
Svojou účasťou na tomto slávnostnom zhromaždení podporili Vojenskú políciu aj bývalí náčelníci, velitelia a riaditelia Vojenskej polície.
Riaditeľ Vojenskej polície plukovník Valentín CEBO pri tejto príležitosti vyjadril všetkým súčasným aj bývalým príslušníkom a zamestnancom Vojenskej polície, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na jej rozvoji úprimné poďakovanie za vykonanú prácu. Vyzdvihol odbornú pripravenosť, profesionalitu, zdatnosť a odolnosť vojenských policajtov ako dôkaz dôveryhodnosti, ktorú si Vojenská polícia za uplynulé roky získala. Zároveň spomenul nové výzvy a plnenie úloh Vojenskej polície v dnešnej pohnutej dobe a vízie rozvoja Vojenskej polície v budúcnosti.
Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj ocenenie vybraných príslušníkov Vojenskej polície Pamätnou medailou ministra obrany SR, Odznakom náčelníka GŠ OS SR a Medailou Vojenskej polície. Riaditeľ Vojenskej polície zároveň odovzdal Medailu Vojenskej polície a pamätnú plaketu Vojenskej polície pozvaným hosťom, ktorí sa zaslúžili o vysokú úroveň vzájomnej spolupráce. Udelením pamätnej plakety Vojenskej polície ocenil aj prácu bývalých náčelníkov, veliteľov a riaditeľov Vojenskej polície.
Generálporučík Ľubomír SVOBODA odovzdal do rúk riaditeľa Vojenskej polície pamätnú plaketu náčelníka GŠ OS SR venovanú príslušníkom Vojenskej polície pri príležitosti 30. výročia vzniku Vojenskej polície.
Minister obrany Jaroslav NAĎ spolu s riaditeľom Vojenskej polície pokrstili knihu „Dejiny a súčasnosť Vojenskej polície“ s využitím kriminalistickej techniky daktyloskopie a svojim odtlačkom prsta ju uviedli do života. Na záver slávnostného aktu si prítomní mohli pozrieť filmovú ukážku – dokument o Vojenskej polícii, ktorý vznikol za podpory Akadémie Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.


30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície30. výročie vzniku Vojenskej polície

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 04.11.2021
Čítanosť: 22957
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share