Preskocit navigáciu

Nový veliteľ 81. krídla Sliač


Nový veliteľ 81. krídla Sliač

Dňa 29. apríla 2022 sa na pôde 81. krídla Sliač uskutočnil slávnostný akt odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa 81. krídla Sliač. Funkciu veliteľa odovzdal po takmer dvoch rokoch plukovník Josef Hausner veliteľovi 2. taktickej lety 81. krídla plukovníkovi Františkovi Pytlíkovi. 

Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil za účasti veliteľa Vzdušných síl OS SR brigádneho generála Róberta Tótha. Pozvanie prijali aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová, primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová, starostovia okolitých obcí Kováčová a Lukavica. Pozvanie prijali aj velitelia útvarov Vzdušných síl OS SR, veliteľ 2. brigády Zvolen plukovník Miroslav Mišovic, veliteľ 51. krídla Prešov plukovník Marek Homola a veliteľ 46. krídla Kuchyňa plukovník Peter Prokop. Medzi zúčastnenými boli aj veliteľ nemeckého kontingentu na leteckej základni Sliač plukovník Joerg Sievers a veliteľ holandského kontingentu Patrick Wekking. Nechýbali ani bývalí velitelia Leteckej základne Sliač a ďalší vzácni hostia.

V úvode ceremoniálu sa prítomným prihovoril veliteľ Vzdušných síl OS SR.
Vo svojom prejave poďakoval odovzdávajúcemu veliteľovi za prácu, ktorú zodpovedne vykonával. Novovymenovanému veliteľovi poprial veľa šťastia a úspechov v novej funkcii. Napokon odovzdal plukovníkovi Hausnerovi Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu OS SR  II. stupňa.

Nasledovalo symbolické odovzdanie a prevzatie bojovej zástavy 81. krídla Sliač medzi odchádzajúcim a nastupujúcim veliteľom krídla.

Program pokračoval príhovorom odchádzajúceho veliteľa plukovníka Hausnera, ktorý poďakoval všetkým príslušníkom krídla za ich prácu v neľahkých časoch protipandemických opatrení a z nich vyplývajúcich úloh. Novému veliteľovi poprial veľa úspechov a síl v plnení úloh a výziev, ktoré vyplývajú z jeho funkcie.

Nechýbal ani prvý príhovor plukovníka Františka Pytlíka z pozície nastupujúceho veliteľa. Ceremoniál bol ukončený slávnostným pochodom a odnesením bojovej zástavy. Po ňom nasledovalo slávnostné podpísanie protokolov odovzdávajúceho a preberajúceho veliteľa  81. krídla Sliač. Program ukončilo odovzdávanie ďakovných plakiet odchádzajúcemu veliteľovi a spoločné fotografovanie v priestoroch technickej letky opráv a predpísaných prác.


Nový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla SliačNový veliteľ 81. krídla Sliač

Autor: 81.k Sliač , Foto: Mgr. Martina Černáková - Dátum: 02.05.2022
Čítanosť: 4550
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share