Preskocit navigáciu

Regrutačné skupiny


     Pôsobia v rámci Samosprávneho kraja (Vyššieho územného celku). Vykonávajú cielenú regrutáciu občanov, prezentujú Ozbrojené sily na verejnosti, prijímajú žiadosti občanov o prijatie do štátnej služby PrV, do DVP a AZ. Zabezpečujú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti občanov žiadajúcich o prijatie do štátnej služby PrV.

     V prípade, že máte záujem získať informácie o možnosti stať sa profesionálnym vojakom OS SR, vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo vojakom v aktívnej zálohe, kontaktujte najbližšiu regrutačnú skupinu Personálneho úradu OS SR. Bližšie informácie získate na nasledujúcej internetovej stránke:

                                   www.regrutacia.sk 

 

BRATISLAVA 
Regrutačná skupina 
Špitálska 22
832 47  Bratislava

kontakt: 0960 317 755
              rsk.ba@mil.sk

korešpondenčná adresa:

Ministerstvo obrany SR

Regrutačná skupina Bratislava

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

BANSKÁ BYSTRICA
Regrutačná skupina 
Československej armády 7
974 01 Banská Bystrica

kontakt: 0960 412 147
             rsk.bb@mil.sk

korešpondenčná adresa:

Regrutačná skupina Banská Bystrica

PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač

 

 

TRNAVA
Regrutačná skupina 
Jána Bottu 4
917 01 Trnava

kontakt: 0960 395 700
              rsk.tt@mil.sk

NITRA
Regrutačná skupina 
Novozámocká 1 
949 01 Nitra

kontakt: 0960 372 401
              rsk.nr@mil.sk

 

 

TRENČÍN
Regrutačná skupina 
Hviezdoslavova 16 
911 27 Trenčín

kontakt: 0960 333 882
              rsk.tn@mil.sk

ŽILINA
Regrutačná skupina 
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

kontakt: 0960 442 801
              rsk.za@mil.sk

 

 

PREŠOV
Regrutačná skupina 
Mukačevská 22
080 01 Prešov

kontakt: 0960 524 988
              rsk.po@mil.sk

KOŠICE
Regrutačná skupina 
Komenského 39/A
040 01 Košice

kontakt: 0960 515 777
              rsk.ke@mil.sk

Skočiť na menu


Share