Preskocit navigáciu

Generálny štáb cvičí zásah pri mimoriadnych situáciách


Generálny štáb cvičí zásah pri mimoriadnych situáciách
Topiaci sa sneh zdvihol hladiny vodných tokov, zosunutá pôda zmenila krytá riek a vyliata voda ohrozuje mestá a obce. Prerušený je prívod elektrického prúdu aj telekomunikačné siete a hrozí kontaminácia pitnej vody. Vo viacerých častiach Slovenska je nevyhnutný zásah ozbrojených síl. To je časť scenára, podľa ktorého v dňoch 16. – 17. marca cvičí Generálny štáb OS SR riešenie mimoriadnych situácií v rámci cvičenia Nové výzvy - New Challenges 2011/1.
 
Hlavným cieľom výcviku je precvičiť a zladiť činnosť príslušníkov zložiek GŠ zaradených do Operačného centra (OPCEN) pri plánovaní zásahov, upevniť a rozšíriť teoretické znalosti a praktické návyky cvičiacich v novej organizačnej štruktúre OPCEN a preveriť funkčnosť systému po zapracovaní zmien na základe skúseností z minulých zásahov.
 
„Skúsenosti zo zásahov vojakov pri živelných pohromách a katastrofách v minulosti nás nútia neustále zlepšovať štruktúry a činnosti Operačného centra, ktoré je vlastne hlavným krízovým štábom ozbrojených síl SR v dobe mimoriadnych situácií,“ vysvetlil zástupca náčelníka Generálneho štábu generálmajor Jaroslav Vývlek. „Začiatkom tohto roka sme zefektívnili štruktúry Operačného centra a samostatný štábny nácvik Nové výzvy 2011/1 je najlepším spôsobom, ako overiť správnosť týchto zmien. Činnosť generálneho štábu počas povodní je kľúčová z hľadiska rýchlosti a správnosti rozhodnutí, ktoré v mnohých prípadoch zachraňujú životy, zdravie a majetok našich občanov,“ dodal Vývlek.
 
Scenár samostatného štábneho nácviku je doplňovaný ďalšími nasimulovanými hrozbami, ako kybernetický útok, rozširovanie epidémie a ďalšími ohrozeniami obyvateľstva, na ktoré musí OPCEN okamžite reagovať. Situácia v Japonsku poukazuje na neustálu potrebu aktualizovať a rozširovať možnosti ozbrojených síl zasahovať pri odstraňovaní následkov živelných katastrof a priemyselných havárií. To si vyžaduje dôsledné plánovanie a realizáciu opatrení zo strany armády, ako aj súčinnosť s ostatnými zložkami štátu zainteresovanými v riešení krízových situácií v Slovenskej republike.
 
Výstupy z cvičenia Generálny štáb OS SR zapracuje do procedúr a postupov s cieľom zefektívniť aktívne pôsobenie ozbrojených síl pri pomoci obyvateľstvu v krízových situáciách.

Generálny štáb cvičí zásah pri mimoriadnych situáciáchGenerálny štáb cvičí zásah pri mimoriadnych situáciáchGenerálny štáb cvičí zásah pri mimoriadnych situáciáchGenerálny štáb cvičí zásah pri mimoriadnych situáciách

Autor: hovorca ozbrojených síl SR , Foto: autor - Dátum: 16.03.2011
Čítanosť: 17626
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share