Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe


Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe

 V dňoch 24. – 26. mája 2011 organizovalo NSHQ (NATO Special Operations Headquarters – veliteľstvo špeciálnych síl NATO) v poradí už tretie sympózium. Nosnou témou sympózia bola komplexná koncepcia SOF (Special Operation Forces – sily pre špeciálne operácie), ktorá by mala byť v najbližšom časovom horizonte orientovaná na celé spektrum úloh síl pre špeciálne operácie. K ďalším významným témam sympózia patrili spôsoby implementácie komplexnej koncepcie pre transformáciu SOF v Afganistane, implikácie „Lessons Learned“ z Afganistanu pre SOF a stupňujúca sa dôvera komplexnej koncepcie adresovanej budúcim bezpečnostným výzvam.

 Sympózium bolo organizované pod gesciou generálporučíka Franka J. Kisnera, veliteľa NATO Special Operations Headquarters. K najvýznamnejším hosťom patrili poľský minister obrany Bogdan Klich, náčelník generálneho štábu poľských ozbrojených síl generał Mieczysław Cieniuch, veliteľ United States Special Operations Command Admiral Eric Thor Olson, veliteľ ISAF SOF Headquarters brigádny generál Lance Mans, veliteľ Wojsk Specjalnych brigádny generál Piotr Patalong, Executive vice president of the Institute for Foreign Policy Analysis Dr. Jacquelyn K. Davis.

 Zo Slovenskej republiky sa sympózia zúčastnili náčelník Štábu pre operácie GŠ OS SR generálmajor Miroslav Kocian, veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia plukovník Ľubomír Šebo a veliaci poddôstojník pluku nadrotmajster Martin Boháčik.

 Sympózium bolo ukončené slávnostným nástupom jednotiek síl pre špeciálne operácie Poľskej republiky pri príležitosti 4. výročia založenia ich veliteľstva. Počas ceremoniálu odhalili pamätník generálovi Włodzimierzowi Potasińskiemu, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí v Smolensku v roku 2010.


Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe I.Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe I.Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe I.Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe I.Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe II.Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe II.Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe II.Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe II.Tretie NATO SOF SYMPOSIUM v Krakowe III.

Autor: 5. pšu – npor. Mário Pažický , Foto: www.wojskaspecjalne.mil.pl - Dátum: 02.06.2011
Čítanosť: 45927
Verzia pre tlač

Skočiť na menu