Preskocit navigáciu

BLUE SECURITY 2012 začalo na Lešti


BLUE SECURITY 2012 začalo na Lešti

Vo výcvikovom priestore Vojenského obvodu /VP VO/ Lešť v dňoch 21.-25.5.2012 cvičia príslušníci Vojenskej polície. Cvičenie pod názvom BLUE SECURITY 2012 je dvojstupňové odborno-taktické cvičenie /OTC/.

Úvodom si priblížime základné informácie o uvedenej aktivite. Témou cvičenia je nasadenie Vojenskej polície v mimoriadnej situácii na území SR. V rámci cvičenia budú precvičované spôsobilosti, ktorými vojenská polícia disponuje. Primárni cvičiaci sú príslušníci skupín pre riešenie krízových situácií z Útvarov Vojenskej polície Banská Bystrica, Topoľčany a Prešov. Sekundárni cvičiaci sú príslušníci z riaditeľstva Vojenskej polície /RVP/ Trenčín, Útvaru Vojenskej polície Bratislava a Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová.
OTC bude vykonané v troch fázach – fáza I.- nasadenie, fáza II.- vykonanie a fáza III.- stiahnutie a obnova.

Čo je cieľom a úlohou OTC sme sa opýtali riadiaceho cvičenia pplk. Ing. Ivana VISELKU vedúceho operačného oddelenia RVP Trenčín: "Cieľom cvičenia je precvičiť spôsobilosti a schopnosti Vojenskej polície pri riešení vzniknutej mimoriadnej situácie na území SR. Hlavnými úlohami je nepretržité riadenie a velenie, koordinácia v rámci cvičiacich jednotiek, komunikácia, zber a vyhodnocovanie informácií v rámci plnenia úloh VP a v neposlednej rade aj logistické zabezpečenie."

V popoludňajších hodinách bolo cvičenie BLUE SECURITY 2012 nástupom cvičiacich zahájené. Príslušníci Vojenskej polície budú využívať pri vykonávaní cvičenia priestory a zariadenia vo výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť, ako i plánovanú vzdušnú podporu vrtuľníkového krídla z Prešova.


BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012

Autor: VP , Foto: VP - Dátum: 21.05.2012
Čítanosť: 20214
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share