Preskocit navigáciu

Koniec výcvikového roku v JFTC vo veľkom štýle


Koniec výcvikového roku v JFTC vo veľkom štýle

S úspešným ukončením výcviku Regionálneho veliteľstva Sever misie ISAF (RC N) sa skončil aj výcvikový rok 2012 pre Výcvikové centrum spoločných síl NATO v Bydgoszczi (JFTC) pod slovenským velením. Cvičenie pod označením RC N TE 13-01 prebiehalo od 26. novembra do 12. decembra. Bolo to už tretie cvičenie tohto typu, ktoré sa uskutočnilo v JFTC v tomto roku. Tento raz však bolo integrálnou súčasťou ďaleko väčšieho cvičenia – cvičenia Unified Endeavor 13-01, ktorého cieľom bolo precvičiť súčasne všetky úrovne velenia misie ISAF od brigádneho zoskupenia až po najvyššie veliteľstvo misie.

Viac ako 200 príslušníkov štábu veliteľstva ISAF RC N z nasledovnej rotácie sa pripravovalo v Bydgoszczi na nasadnie do Afganistanu. Na ich výcviku sa podieľalo viac ako 300 vojakov, civilných expertov, logistického zabezpečenia a príslušníkov afganských bezpečnostných síl (ANSF). Ako vždy, vynikajúcu prácu odviedla podporná jednotka komunikačných a informačných systémov (KIS), ktorá je súčasťou novovytvorenej agentúry NATO pre KIS (NCIA) trvale dislokovanou pri JFTC. Spolu viac ako 500 účastníkov z celkom 28 krajín NATO a PfP pracovalo ruka v ruke pre úspešné zvládnutie výcviku ako aj budúcej náročnej misie.

„Veľkou výzvou v Afganistane je to, že už sa nachádzame v prechodovej fáze a odovzdávame zodpovednosť za bezpečnosť naším afganským priateľom. Toto sa už deje...“ – povedal generálmajor Jörg Vollmer, budúci veliteľ ISAF RC N, ktorý cvičil v Bydgoszczi spolu so svojím budúcim štábom. „Početný stav ANSF sa výrazne zvýšil a teraz už dosiahli predpokladané cieľové počty. Takisto sa zlepšila kvalita a to v impozantnom rozsahu. Ničmenej, sme tam stále pre to aby sme im pomohli s procedúrami, zdieľame s nimi naše poznatky, teraz je to viac o poradenskej úlohe. V tom istom čase znižujeme počty našich vlastných vojsk a odovzdávame zodpovednosť za bezpečnosť jednotlivých provincií našim afganským partnerom.“ – zdôraznil generál Vollmer.

V priebehu troch hlavných fáz výcviku - špecifickej prípravy na misiu, etapy štábnych nácvikov a záverečného zľaďovacieho cvičenia sa cvičiaci učili a prakticky nacvičovali špecifické úlohy, ktoré budú musieť plniť v Afganistane a zároveň budovali účinné štábne tímy schopné podporovať veliteľa v jeho rozhodovacom procese.

Už tradične tento druh výcvikovej aktvity poskytol perfektnú príležitosť pre rôznych veliteľov a náčelníkov zodpovedných za výcvik na návštevu JFTC a bližšie pozorovanie výcvikového procesu. Nakoľko Nemecko je vedúcou krajinou veliteľstva Sever, cvičenie bolo obzvlášť dôležité pre nemeckých veliteľov. Generálporučík Glatz, veliteľ Operačného veliteľstva spoločných síl Bundeswehru, navštívil priestor cvičenia až dva razy – prvý krát 2. decembra a potom na záver cvičenia. To mu umožnilo získať lepší prehľad o pokroku, ktorí dosiahli cvičiaci od počiatočnej fázy „plazenia sa“, až po schopnosť cvičiaceho veliteľstva „bežať“ plnou rýchlosťou v záverečnej fáze zľaďovacieho cvičenia. Cvičenie pozoroval aj generálporučík Kammerer, veliteľ Nemeckej poľnej armády a zástupca veliteľa pozemných síl SRN. Prišiel do JFTC v rovnakom čase ako plukovník Loveless (USA), náčelník štábu G3 JMTC (Joint Multinational Training Command) 7. armády USA a plukovník Meeker (USA), veliteľ Joint Multinational Simulation Centre v nemeckom Grafenwoehri. Počas návštevy mali možnosť získať náhľad na výcvik štabnych zručností počas fázy štábnych nácvikov (tzv. battle staff training), ale takisto zoznámiť sa podrobnejšie so sofistikovanými nástrojmi a systémami, ktoré JFTC používa na podporu tak komplexných a náročných podujatí.

Počas tohto výcviku navštívili JFTC aj viceadmirál Anthony Johnstone-Burt (UK), náčelník štábu Strategického veliteľstva pre transformáciu a generálporučík Peter Vojtek, náčelník GŠ OS SR so svojimi sprievodmi a využili tak možnosť vidieť cvičenie v plnom prúde. Cvičenie RC N TE 13-01 sa úspešne skončilo a JFTC sa opätovne dostalo veľa vďaky a uznania za svoj výkon. „Obdivujem profesionalitu a obetavosť príslušníkov JFTC ako vždy, keď som mal tú česť byť tu aj predtým“, napísal generál Glatz do pamätnej knihy centra.
Tento výcvik veliteľstva Sever sa uskutočnil súčasne s viacerými podobnými výcvikovými podujatiami na mnohých ďalších miestach sveta. Všetky boli zjednotené pod spoločnou strechou v rámci cvičenia Unified Endeavor 13-01. Cvičenia hlavného veliteľstva ISAF, veliteľstva IJC ISAF, veliteľstva RC N (vykonávané v Stavangeri v Nórsku, Grafenwoehri v Nemecku a Bydgoszczi v Poľsku) boli prepojené s cvičeniami viacerých regionálnych veliteľstiev a ďalších taktických jednotiek na rôznych miestach v USA. Bez ohľadu na obrovské vzdialenosti medzi jednotlivými miestami, vojaci, ktorí budú v priebehu niekoľkých mesiacov nasadení do rôznych veliteľstiev ISAF, mohli precvičovať svoje budúce poslanie omnoho intenzívnejšie a efektívnejšie. Celkom sa tejto výcvikovej aktvity zúčastnilo takmer 6000 príslušníkov štábov a veliteľov. Bolo to práve JFTC, ktoré minulý rok ako prvé začalo skúšať spolu so svojimi americkými partnermi tento druh tzv. distribuovaného cvičenia, ktorý sa pomaly stáva bežnou záležitosťou.

Úspešným ukončením tohto cvičenia JFTC zároveň ukončilo svoj doteraz najintenzívnejší výcvikový program vo svojej histórii, v rámci ktorého v tomto roku zabezpečovalo až 15 komplexných výcvikových aktivít porovnateľného rozsahu, z toho 11 priamo v JFTC a 4 v spolupráci s JMRC Hohenfels (výcvikové zariadenie USA v Nemecku). Okrem toho JFTC zorganizovalo, resp. usporiadavalo 30 významných podujatí s globálnym významom ako napr. prierezové odborné konferencie NATO. Sem patrí aj vôbec najväčšie podujatie organizované v JFTC pod označením CWIX, čo je najväčšie cvičenie aliancie na testovanie interoperability systémov velenia a riadenia od najnižšej taktickej až po strategickú úroveň. JFTC sa tak po dobu troch týždňov prakticky stalo „hlavným mestom“ komunikačných a informačných systémov NATO, kam sa zišlo viac ako tisícka expertov z celého sveta, aby testovali stovky rôznorodých systémov. Okrem toho boli on-line do tejto akcie zapojené aj ďalšie pracoviská nielen z Európy, ale aj takých častí sveta ako Japonsko, Austrália, Nový Zéland a USA. Rok 2012 sa tak do histórie JFTC zapíše ako zatiaľ najnáročnejší, ale aj najúspešnejší.


Koniec výcvikového roku v JFTC vo veľkom štýleKoniec výcvikového roku v JFTC vo veľkom štýleKoniec výcvikového roku v JFTC vo veľkom štýleKoniec výcvikového roku v JFTC vo veľkom štýleKoniec výcvikového roku v JFTC vo veľkom štýleKoniec výcvikového roku v JFTC vo veľkom štýleKoniec výcvikového roku v JFTC vo veľkom štýle

Autor: JFTC PAO , Foto: autor - Dátum: 20.12.2012
Čítanosť: 14470
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share