Preskocit navigáciu

Afganskí opravári sú pripravovaní školiť sa samostatne


Afganskí opravári sú pripravovaní školiť sa samostatne

Prvý kurz pre afganských inštruktorov - opravárov sa uskutočnil vo februári u 5. Kandaku v Tarin Kowte pod vedením slovenských poradcov z vojenského poradného tímu CSS MAT pre oblasť opráv techniky.

Nadporučík Michal Bóna a čatár Karol Tomáš zastrešili kurz, cieľom ktorého bolo vyškoliť generáciu odborníkov v oblasti prehliadok a kontrol techniky z radov Afganskej národnej armády (ANA). Vybraní študenti spĺňajú nielen predpoklad, že získané vedomosti úspešne aplikujú v praxi, ale ich budú aj schopní ďalej odovzdávať svojim nasledovníkom z pozície inštruktorov. Že bol uvedený predpoklad správny, presvedčili účastníci kurzu svojich školiteľov z CSS MAT na záver kurzu, keď samostatne školili v oblasti základov bezpečnosti, preventívnych prehliadok a kontrol techniky, príslušníka OCCP-U (Operational Coordination Center Provincial – Uruzgan). Úspešným absolvovaním uvedeného školenia preukázali potrebné vedomosti, získané počas kurzu a svoju schopnosť tieto vedomosti ďalej odovzdávať, čo je nesmierne dôležitý faktor pre pokračovanie úspešného rozvoja ANA.

V blízkej budúcnosti bude v 5. Kandaku uvedený kurz pokračovať, s jediným, ale významným, rozdielom – celý kurz, počnúc prípravou, cez výuku až po záverečné vyhodnotenie kurzu bude plne v kompetencii afganských inštruktorov, konkrétne príslušníkov 5. Kandaku. Poradcovia pre oblasť opráv techniky z CSS MAT vykonajú odborný dohľad nad kurzom, ale s minimom zásahov do jeho priebehu.

Nielen uvedené kurzy významnou mierou prispievajú k postupnej samostatnosti a nezávislosti 5. Kandaku ANA, čo je primárnym cieľom už 4. rotácie slovensko – americko - austrálskeho poradenského tímu pre oblasť bojového zabezpečenia v Tarin Kowte. V súčasnosti pôsobí uvedený 23-členný tím pod vedením majora Štefana Zemanoviča v provincii Uruzgan už tri mesiace. Na základe zmenených požiadaviek veliteľa Kombinovaného tímu Uruzgan (CTU – Combined Team Uruzgan), slovenský tím prehodnotil doteraz využívanú koncepciu poradenstva a zvolil efektívnejšiu cestu k dosiahnutiu samostatnosti a nezávislosti 5. Kandaku. Zodpovednosť za výcvik presunuli viac na inštruktorov z ANA a zároveň zvýšili podiel kinestetickej časti výcviku, čím napĺňajú ideu tréningového plánu pripraveného v úzkej spolupráci poradcov CSS MAT s kľúčovým personálom 5. Kandaku.


Afganskí opravári sú pripravovaní školiť sa samostatne Afganskí opravári sú pripravovaní školiť sa samostatne Afganskí opravári sú pripravovaní školiť sa samostatne Afganskí opravári sú pripravovaní školiť sa samostatne Afganskí opravári sú pripravovaní školiť sa samostatne

Autor: OS SR - kpt. Martin Miklan , Foto: OS SR - čat. Karol Tomáš - Dátum: 05.03.2013
Čítanosť: 7750
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share