Preskocit navigáciu

Zvyšovanie streleckej pripravenosti ANA


Zvyšovanie streleckej pripravenosti ANA

V uplynulom období vykonali príslušníci 5. Kandaku 4. brigády 205. zboru Afganskej národnej armády (ANA) streľby z ručných zbraní na strelnici Multinational Base (MNB) v Tarin Kowte pod dohľadom slovenských príslušníkov poradenského a pomocného tímu CSS MAT.

Počas piatich dní sa na strelnici vystriedali všetky roty práporu. Streľby, ktoré pripravili a vykonali samostatne príslušníci ANA pod odborným dohľadom poradcov z CSS MAT boli prvými svojho druhu po viac ako pol roku. Rovnako sa podarilo po takmer dvoch rokoch vykonať streľby z 12,7mm guľometov DŠK, používaných pri plnení rôznych operačných úloh 5. Kandakom. Samotným streľbám na strelnici určenej pre ťažké zbrane predchádzala kontrola zbraní inštruktormi nadporučíkom Michalom Bónom a nadrotmajstrom Tomášom Németom. Počas nej vykonali aj inštruktáž a zaškolenie príslušníkov ANA na daný druh zbrane v zmysle poslania CSS MAT.

V neľahkých podmienkach vojnou sužovaného Afganistanu je pre príslušníkov ANA strelecká zručnosť jedným zo základných predpokladov úspešného plnenia operačných úloh. Preto je v rovnakej miere dôležité pre všetkých, bez rozdielu v dĺžky služby, absolvovať tento druh výcviku. Pre veliteľov jednotiek zároveň poskytuje užitočnú spätnú väzbu o dosiahnutej spôsobilosti zverencov, prípadne, na čo je potrebné sa ešte zamerať. Slovenským, americkým a austrálskym poradcom z CSS MAT zase umožnilo nazrieť do ďalšej oblasti činnosti jednotiek, pre ktoré sú poradcami.

V poradí štvrtá rotácia vojenského poradenského tímu pod slovenským velením, zameriava svoju pozornosť na zvyšovanie úrovne pripravenosti a dosiahnutie plnej operačnej samostatnosti 5. Kandaku 4. brigády 205. zboru ANA na MNB v Tarin Kowte v provincii Uruzgan. Počas predchádzajúcich rotácii pod slovenským, ale aj austrálskym a holandským velením, bolo tejto jednotke venované úsilie mnohých poddôstojníkov a dôstojníkov Ozbrojených síl SR, Národnej Gardy Indiana, Holandskej armády a Austrálskej armády, ktorých snahou bolo odovzdať maximum skúseností a vedomosti príslušníkom transformujúcej sa Afganskej národnej armáde. Nie je dôležité, kto bol ako úspešný, najpodstatnejšia je rastúca úroveň a zvyšujúca sa samostatnosť 5. Kandaku, čo je v konečnom dôsledku dlhodobým spoločným cieľom všetkých, ktorí sa na tom podieľajú a podieľali.


Zvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANAZvyšovanie streleckej pripravenosti ANA

Autor: kpt. Martin MIKLAN, SLOVCON ISAF , Foto: CSS MAT - Dátum: 20.03.2013
Čítanosť: 12647
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share