Preskocit navigáciu

Hlavný poddôstojník OS SR rokoval v Prahe s českým kolegom


Hlavný poddôstojník OS SR rokoval v Prahe s českým kolegom

Trojdňové stretnutie hlavného poddôstojníka Ozbrojených síl SR s hlavným práporčíkom Armády Českej republiky, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 16. – 18. septembra v Prahe, bolo zamerané na výmenu skúseností v oblastiach vzdelávania a výcviku profesionálnych vojakov AČR a OS SR.

Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš absolvoval cestu do Českej republiky spolu s veliacim poddôstojníkom Veliteľstva Pozemných síl štábnym nadrotmajstrom Rastislavom Bodnárom, veliteľom Poddôstojníckej akadémie štábnym nadrotmajstrom Milanom Pavlíkom a asistentom hlavného poddôstojníka rotmajstrom Petrom Bálešom.

V rámci rokovaní s hlavným práporčíkom AČR nadpráporčíkom Petrom Seifertom a ďalšími hlavnými práporčíkmi jednotlivých zložiek českej armády na Generálnom štábe AČR prerokovali možnosti spolupráce a výmeny skúseností pri realizácii možných spoločných projektov v oblasti výcviku. V priebehu rokovania sa členovia slovenskej delegácie oboznámili s pripravovanými zmenami a štruktúrou jednotlivých zložiek Armády ČR a veliteľ Poddôstojníckej akadémie podrobne informoval českých partnerov o systéme výcviku a vzdelávania mužstva a poddôstojníkov v podmienkach Ozbrojených síl SR.

Slovenskú delegáciu 18. septembra prijal zástupca náčelníka Generálneho štábu Armády ČR generálmajor Bohuslav Dvořák, ktorý sa živo zaujímal o skúsenosti a systém v budovaní poddôstojníckeho zboru v slovenských ozbrojených silách. Po krátkom stretnutí smerovala slovenská delegácia do Vojenskej akadémie Vyškov, kde ju prijal veliteľ Veliteľstva výcviku plukovník gšt. Ján Kožiak. Zástupcovia Ozbrojených síl SR sa počas stretnutia zaujímali o systém vzdelávania v AČR s dôrazom na regrutáciu, spôsob prípravy na nasadenie v zahraničí, ako aj prípravu hodnostného zboru mužstva, poddôstojníkov a práporčíkov. Nosnými témami rokovania s hlavným práporčíkom Veliteľstva výcviku VA Vyškov nadpráporčíkom Jiřím Hladíkom boli vzájomná výmena skúseností a posúdenie možností realizácie spoločných foriem výcviku.

Intenzívna česko-slovenská spolupráca v oblasti výmeny informácií podľa hlavného poddôstojníka Ozbrojených síl SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša vedie k zefektívneniu, racionalizácii, ako aj k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne výcviku profesionálnych vojakov oboch členských štátov NATO.


Hlavný poddôstojník OS SR rokoval v Prahe s českým kolegom Hlavný poddôstojník OS SR rokoval v Prahe s českým kolegom Hlavný poddôstojník OS SR rokoval v Prahe s českým kolegom Hlavný poddôstojník OS SR rokoval v Prahe s českým kolegom

Autor: Veliteľ Poddôstojníckej akadémie šbnrtm. Milan Pavlík , Foto: autor - Dátum: 19.09.2013
Čítanosť: 8976
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share