Preskocit navigáciu

Generálporučík Vojtek v rámci zasadnutia Vojenskej rady diskutoval so študentmi


Generálporučík Vojtek v rámci zasadnutia Vojenskej rady diskutoval so študentmi

Rokovanie septembrovej Vojenskej rady náčelníka Generálneho štábu OS SR sa uskutočnilo v stredu 18. septembra v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Prítomných členov vojenskej rady privítal rektor akadémie brigádny generála Boris Ďurkech. Pred rokovaním rady sa náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek prihovoril nastúpeným študentom akadémie. Vo svojom príhovore oboznámil budúcich profesionálnych vojakov o aktuálnej situácii v ozbrojených silách, o konkrétnych prioritách a o možnostiach ich budúceho uplatnenia. „Chcem zdôrazniť, že podmienky služby v ozbrojených silách chceme neustále zlepšovať tak, aby zohľadňovali náročnosť a riziko vojenskej profesie a naši príslušníci mali motiváciu slúžiť v prospech svojej krajiny čo najdlhšie. V tomto duchu pristupujeme aj k novelizácii zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov,“ povedal zhromaždeným študentom Vojtek.


Po stretnutí so študentmi náčelník GŠ Vojtek privítal členov rady na jej šiestom tohtoročnom rokovaní.

S cieľom zabezpečiť elimináciu negatívnych vývojových trendov a dosiahnutie nevyhnutných operačných spôsobilostí ozbrojených síl SR boli schválené dva dokumenty: Koncepcia rozvoja spôsobilostí jednotiek palebnej podpory pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky a Koncepcia rozvoja spôsobilostí radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO). Účelom oboch schválených dokumentov je analýza súčasného stavu a návrh ďalšieho postupu rozvoja spôsobilostí jednotiek palebnej podpory pozemných síl a rozvoja RCHBO v ozbrojených silách Slovenskej republiky.

V poradí druhým schváleným dokumentom bola informácia o aktuálnom stave pripravenosti deklarovaných jednotiek do NRF 2014. Uvedený dokument informuje komplexne o celom príspevku NRF 2014, ktorý zahŕňa aj NSE.

Z dôvodu potreby zavedenia komplexného systému starostlivosti o rodiny profesionálnych vojakov bola schválená aj Koncepcia starostlivosti o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia SR. Uvedený dokument sa zameriava na aktualizáciu predpisov venujúcich sa tejto problematike, ako aj na tvorbu požiadaviek na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o rodiny profesionálnych vojakov pred vyslaním, počas vyslania a po ukončení vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.

V súlade s dokumentom „NATO target package for the Slovak Republic“, ktorý Slovenská republika prijala na zasadnutí ministrov v júni 2013, členovia rady prerokovali a schválili koncepciu vytvorenia spôsobilosti prvkov monitorovania, vyhodnocovania a prijímania opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti, ktoré vzniknú v prvej fáze vytvorením prvku kybernetickej obrany CSIRT.MIL (Computer Security Incident Response Team. Military).

Členovia vojenskej rady schválili aj správu o kontrolnej činnosti v oblasti vykonávania revízií hospodárenia s hnuteľným majetkom štátu v OS SR za prvý polrok 2013.

Posledným schváleným dokumentom na septembrovej vojenskej rade bol materiál Príprava a výcvik profesionálnych vojakov s dôrazom na efektívne využitie existujúcich výcvikových zariadení, ktorý podrobne analyzuje súčasný technický stav jednotlivých vojenských výcvikových zariadení a definuje aktuálne potreby a požadované spôsobilosti profesionálnych OS SR v súlade s prioritami a ich poslaním.

Na záver výjazdovej Vojenskej rady náčelník GŠ poďakoval zúčastneným členom za ich účasť a za aktívny prístup k prerokovávaným témam.


Generálporučík Vojtek v rámci zasadnutia Vojenskej rady diskutoval so študentmiGenerálporučík Vojtek v rámci zasadnutia Vojenskej rady diskutoval so študentmi

Autor: KaNGŠ , Foto: AOS - Alena Haragová - Dátum: 19.09.2013
Čítanosť: 8905
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share