Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie kynológov


Odborné zhromaždenie kynológov

Kynológovia odborov VP a útvarov OSSR sa stretli v dňoch 3.-5.12.2014 v priestoroch Oddelenia kynológie Odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek na Odbornom zhromaždení kynológov rezortu obrany.

Oddelenie kynológie zorganizovalo toto stretnutie s cieľmi:
- oboznámiť zúčastnených so zmenami organizačnej štruktúry vojenskej polície k 1.9.2014,
- zjednotiť postup kynológov pri príprave psovodov a služobných psov na výkon služby,
- ukázať a vysvetliť nové metódy výcviku služobných psov,
- stanoviť smerovanie služobnej kynológie,
- pripomienkovať Smernicu ministra obrany č. 62/2007 o kynológii a Metodických pokynov riaditeľa Vojenskej polície v oblasti kynológie.

Príslušníci Oddelenia kynológie prezentovali svoju predstavu o smerovaní služobnej kynológie, stanovili hlavné ciele do ďalšieho obdobia. Kynológovia počas prezentácie informačných správ o kynológii na svojich útvaroch za výcvikový rok 2014 poukázali na problémové oblasti. Počas pripravených dynamických ukážok spojených s vysvetľovaním metodiky nácvikov jednotlivých cvikov poslušnosti a obrany mali účastníci zamestnania možnosť nielen vidieť a počuť nové metódy výcviku služobných psov, ale si ich aj prakticky vyskúšať. Tým zamestnanie splnilo svoj účel a prispelo k zvýšeniu odbornej pripravenosti zúčastnených.


Odborné zhromaždenie kynológovOdborné zhromaždenie kynológovOdborné zhromaždenie kynológovOdborné zhromaždenie kynológovOdborné zhromaždenie kynológovOdborné zhromaždenie kynológov

Autor: VP - Dátum: 10.12.2014
Čítanosť: 6540
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share