Preskocit navigáciu

Finále cvičenia Nový Horizont


Finále cvičenia Nový Horizont

V priestoroch posádkového cvičiska Kolíňanský vrch a v kasárňach nitrianskeho mechanizovaného práporu vyvrcholilo 30. júla VIP dňom neplánované súčinnostné cvičenie Nový Horizont 2015. S praktickou spoluprácou zložiek rezortu obrany a vnútra, za súčinnosti Červeného kríža sa osobne oboznámil 1. zástupca náčelníka GŠ OS SR generálporučík Peter Gajdoš, 2. zástupca náčelníka GŠ OS SR generálmajor Pavel Macko, veliteľ pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad, Prezident policajného zboru SR Tibor Gašpar a ďalší hostia.
Generál Gajdoš vyjadril spokojnosť s úrovňou súčinnosti jednotlivých vyčlenených zložiek ozbrojených síl, ministerstva vnútra a Červeného kríža pri zvládaní migrantov. „Úspešne sme asistovali príslušníkom hraničnej cudzineckej polície pri hliadkovaní a ochrane fiktívnej štátnej hranice. Cvičenie preverilo koordináciu jednotlivých postupov, počínajúc hliadkovaním, zachytením a separovaním utečencov. Pokračovalo poskytnutím prvej pomoci i zdravotníckej pomoci, bezpečnostnými previerkami, presunutím utečencov do utečeneckého tábora, zriadeného v priestoroch kasární nitrianskeho mechanizovaného práporu. Vyzdvihnúť treba komplexnosť tohto cvičenia s ďalšími zložkami. S úrovňou spolupráce pri plnení úloh som spokojný. Cvičenie ukázalo, že v prípade potreby môžu ozbrojené sily úspešne kooperovať s ďalšími zložkami ministerstva vnútra či Červeného kríža pri riešení humanitárnej krízy spojenej s migračnou vlnou na území SR,“ konštatoval generál Gajdoš.
Pripomenul, že obdobné cvičenia, ktoré v mnohých smeroch nadväzujú na minuloročné cvičenie Zelená vlna, budú pokračovať aj v budúcnosti. Aby príslušníci útvarov a jednotiek ozbrojených síl disponovali aj takouto spôsobilosť v rámci domáceho krízového manažmentu. Podľa generála Gajdoša ministerstvo obrany a ozbrojené sily ukázali mimoriadnu flexibilitu. Lebo za obdobie kratšie ako mesiac dokázali zorganizovať spoločne so zložkami ministerstva vnútra uvedené cvičenie. Nový Horizont 2015 preveril procesy a postupy v prípade nastania skutočnej krízovej situácie. Cvičenie ukázalo, že rezort obrany je schopný mimoriadne pružne reagovať na podobné výzvy.
Na cvičení Nový Horizont 2015 sa zúčastnilo vyše 250 vojakov, policajtov, hasičov, záchranárov a príslušníkov ďalších zložiek ministerstva vnútra i Červeného kríža. K dispozícii mali okolo 50 kusov bojovej a špeciálnej techniky.


Finále cvičenia Nový HorizontFinále cvičenia Nový HorizontFinále cvičenia Nový HorizontFinále cvičenia Nový HorizontFinále cvičenia Nový Horizont2Finále cvičenia Nový Horizont2Finále cvičenia Nový Horizont2Finále cvičenia Nový Horizont2Finále cvičenia Nový Horizont3Finále cvičenia Nový Horizont3Finále cvičenia Nový Horizont3Finále cvičenia Nový Horizont3Finále cvičenia Nový Horizont4Finále cvičenia Nový Horizont4Finále cvičenia Nový Horizont4Finále cvičenia Nový Horizont4Finále cvičenia Nový Horizont5Finále cvičenia Nový Horizont5Finále cvičenia Nový Horizont5Finále cvičenia Nový Horizont5Finále cvičenia Nový Horizont6Finále cvičenia Nový Horizont6Finále cvičenia Nový Horizont6Finále cvičenia Nový Horizont6Finále cvičenia Nový Horizont7Finále cvičenia Nový Horizont7Finále cvičenia Nový Horizont7Finále cvičenia Nový Horizont7Finále cvičenia Nový Horizont8Finále cvičenia Nový Horizont8Finále cvičenia Nový Horizont8Finále cvičenia Nový Horizont8Finále cvičenia Nový Horizont9Finále cvičenia Nový Horizont9Finále cvičenia Nový Horizont9Finále cvičenia Nový Horizont9

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 30.07.2015
Čítanosť: 7593
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share