Preskocit navigáciu

30 rokov Domu armády v Trenčíne


30 rokov Domu armády v Trenčíne

V Trenčíne si 6. októbra pripomenuli 30. výročie založenia Okruhového domu armády (neskôr Kultúrneho a metodického centra). Význam tohto spoločensko – kultúrneho zariadenia pre ozbrojené sily i mesto Trenčín pripomenul vo svojom vystúpení riaditeľ Posádkového klubu Trenčín podplukovník v. v. Stanislav Martinák, aj zástupca náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl plukovník Ján Dreveňák.
Medzi hosťami podujatia bol aj bývalý veliteľ Východného vojenského okruhu generálplukovník v. v. Jozef Hrebík, ktorý sa zaslúžil o vybudovanie Okruhového domu armády, prezident Zväzu vojakov SR plukovník v. v. Tomáš Švec, veliteľka trenčianskeho práporu podpory velenia pozemných síl podplukovníčka Zuzana Kraushuberová, ako aj bývalí náčelníci a riaditelia Domu armády podplukovník v. v. Jozef Šlabiar, podplukovníčka v. v. Rozália Kalendová, plukovník v. v. Mikuláš Horváth, podplukovník v. v. Rastislav Frkáň a Mgr. Slávia Novotná. Nechýbali ani vedúci posádkových klubov OS SR.
„ Som presvedčený, že málokto z vás si nespomenie na celoarmádne prehliadky ZUČ – ASUT, ASTT ako aj prehliadky folklórnych súborov a sólistov na pešej zóne v rámci programu Pri trenčianskej bráne. Nemožno zabudnúť, že v spolupráci s podriadenými PK a vojenskými útvarmi v jednotlivých posádkach ODA (KaMC) sa podieľal na organizovaní tak významných súťaží a prehliadok ako boli: súťaž armádnych raketových modelárov (majstrovstvá sveta), festivaly Folklórny Turiec, Folk rock Tatry v Liptovskom Mikuláši a Martine, ako i prehliadka malých divadelných foriem Novomestské slovo. Mali veľký význam a každoročne tešili záujmu vojenskej a civilnej verejnosti v jednotlivých posádkach,“ konštatoval Stanislav Martinák.
Hlavnou úlohu trenčianskeho posádkového klubu je v súčasnosti poskytovať kultúrno-spoločenský servis profesionálnym vojakom, zamestnancom, ich rodinným príslušníkom, vojenským veteránom, vojenským dôchodcom, vojenským útvarom a zariadeniam OS SR. Poskytuje priestory pre uskutočňovanie vojenských odborných akcií, vytvára podmienky a napomáha v činnosti jednotlivým klubom, ktoré sú organizované pri posádkovom klube. V súčasnosti pôsobí celkovo 19 klubov s celkovým počtom 1112 členov. Početne najväčší je Klub vojenských veteránov (má 442 členov a v súčasnosti ho vedie podplukovník v. v. Eugen Pitera). Je to zároveň aj najväčší klub v celých ozbrojených silách.
V priestoroch trenčianskeho posádkového klubu sa okrem iného uskutočnilo už 16 ročníkov medzinárodného filmového festivalu ARTFILM FEST, 10 ročníkov festivalu dobrodružných filmov – HORYZONTY.


30 rokov Domu armády v Trenčíne30 rokov Domu armády v Trenčíne30 rokov Domu armády v Trenčíne30 rokov Domu armády v Trenčíne30 rokov Domu armády v Trenčíne230 rokov Domu armády v Trenčíne230 rokov Domu armády v Trenčíne230 rokov Domu armády v Trenčíne230 rokov Domu armády v Trenčíne330 rokov Domu armády v Trenčíne330 rokov Domu armády v Trenčíne330 rokov Domu armády v Trenčíne3

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: archív PK Trenčín, Jozef ŽIAK - Dátum: 08.10.2015
Čítanosť: 4541
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share