Preskocit navigáciu

Slovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v Požsku


Slovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v Požsku

Medzinárodné cvičenie COMPACT EAGLE 15, ktoré je organizované mnohonárodným zborom severo-východ (MNC NE) NATO s velitežstvom v Štetíne prebieha na taktickej úrovni. Jeho ciežom je precviči jednotlivé nominované jednotky v procese plánovania a uskutočnenia bojových operácií aliancie a pripravi velitežstvo na certifikáciu a následné cvičenie LOYAL LANCE – 16 v roku 2016.
Okrem Slovenska sa tohto medzinárodného cvičenia zúčastňujú aj príslušníci ozbrojených síl Nemecka, Českej republiky, Lotyšska, Litvy, Slovinska, Maďarska, Chorvátska a Požska, ako hostitežskej krajiny. Samotné cvičenie sa uskutočňuje v priestoroch Centra simulačných technológií Národnej Akadémie Obrany Požskej republiky vo Varšave od 17. do 27. novembra. Spomínaného cvičenia sa zúčastňujú aj príslušníci štábu Mnohonárodného práporu Vojenskej polície NATO (MNMPBAT). Jeho ciežom je demonštrova svoju pripravenos ako súčas väčšieho zoskupenia síl pod velením NATO.
Medzinárodná jednotka vojenskej polície pod velením Požska, ktorej súčasou sú aj vojenskí policajti z Českej republiky, Chorvátska a Slovenska plní úlohy vo velitežstve Vojenskej polície Požska v Miňsku Mazowieckom. Príslušníci EXCON-u zasa v priestoroch Centra simulačných technológií Národnej Akadémie Obrany Požskej republiky vo Varšave. Cvičeniu predchádzali v rámci prípravy príslušníkov NATO MNMPBAT štábne cvičenia vo februári a v máji vo výcvikových priestoroch požskej armády v Miňsku Mazowieckom a v Centre výcviku Leš na Slovensku. A v septembri záverečná plánovacia konferencia v Akadémii obrany v Brne v Českej republike. Po ukončení cvičenia sa uskutoční 27. novembra už v poradí druhá pravidelná certifikácia príslušníkov štábu NATO MNMPBAT. Na cvičení sa zo Slovenska zúčastňujú vojenskí policajti zo všetkých súčastí vojenskej polície.


Slovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v PožskuSlovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v PožskuSlovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v PožskuSlovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v PožskuSlovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v Požsku 2Slovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v Požsku 2Slovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v Požsku 2Slovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v Požsku 2Slovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v Požsku 3Slovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v Požsku 3Slovenskí vojenskí policajti na cvičení NATO v Požsku 3

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 24.11.2015
Čítanos: 7520
Verzia pre tlač

Skoči na menu


Share