Preskocit navigáciu

Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť


Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť

Náčelník Generálneho štábu OS SR, opäť po roku v predvianočnom čas,navštívil slovenských vojakov v operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine.
Generál Maxim so sprievodom, počas trojdňovej návštevy, absolvoval návštevy všetkých troch slovenských LOTov (Liaison observation team- styčný a pozorovací tím) ako aj prijatie u veliteľa operácie, rakúskeho generálmajora Johanna Luifa a stretnutie s veľvyslancom SR v Bosne a Hercegovine p. Jánom Pšenicom.
Počas stretnutia sa obaja generáli zhodli na potrebe stabilizačnej úlohy, ktorú jednotky EUFOR v krajine plnia. "Napriek tomu, že neočakávame návrat otvoreného násilia v etnicky rozdelenej krajine, jednotky EUFOR cítia veľmi silnú potrebu svojho pôsobenia. V dennodennom styku s obyvateľstvom sú príslušníci EUFOR vnímaní jednoznačne pozitívne ako záruka stability. Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť je základným mottom našej činnosti," uviedol počas stretnutia generálmajor Luif.
Generál Maxim pokračoval návštevou slovenských LOTov Novo Sarajevo, Vyšegrad a Foča. Na mieste vyjadril spokojnosť s plnením úloh. "Som rád že systém funguje a  jednotlivé tímy pracujú jednotne," uviedol generál Maxim, "pre ich efektívnu činnosť v priestore zodpovednosti je neoceniteľná znalosť miestnych pomerov tlmočníkmi, ktorí sú zároveň väčšinou vyškolení inštruktori mínovej bezpečnosti." Počas návštevy LOTov, generál Maxim odovzdal prítomným vojakom vianočné dary v podobe bežeckých pásov, ktoré prispejú k udržiavaniu fyzickej kondície na požadovanej úrovni.
Ozbrojené sily v súčasnosti vyčleňujú záložnú rotu okamžitej reakcie pre operáciu EUFOR ALTHEA. Ich pripravenosť bola nedávno preverená presunom a činnosťou v priestore operácie počas cvičenia OPREH-2. V tejto súvislosti sa generálmajor Luif vyjadril mimoriadne pochvalne k pripravenosti slovenských vojakov, ako aj k našej ochote prakticky preveriť realizovateľnosť tohto konceptu. Po skončení doby pohotovosti v máji budúceho roka, sa vzhľadom k plneniu iných úloh najmä v súvislosti s bojovou skupinou EU krajín V4 a našim nasadením v operácii EUTM v Mali.


Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosťCítiť pulz a demonštrovať prítomnosťCítiť pulz a demonštrovať prítomnosťCítiť pulz a demonštrovať prítomnosťCítiť pulz a demonštrovať prítomnosť2Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť2Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť2Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť2Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť3Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť3Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť3Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť3Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť4Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť4Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť4Cítiť pulz a demonštrovať prítomnosť4

Autor: OOd NGŠ , Foto: autor - Dátum: 16.12.2015
Čítanosť: 4534
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share