Preskocit navigáciu

Inaugurácia rektora AOS


Inaugurácia rektora AOS

Slávnostná inaugurácia nového rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. sa konala v aule akadémie 15. decembra 2015 za účasti generálnej riaditeľky Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR JUDr. Eleonóry Kiššovej a prvého zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR genpor. Ing. Petra Gajdoša. Slávnosť bola zviazaná s významnými symbolmi a znakmi, ako je reťaz akadémie, vojenský meč, nechýbal ani dekrét rektora, ktorý doc. Putterovi odovzdal prezident SR 13. októbra 2015. Pri štátnej zástave Slovenskej republiky odznel z úst nového rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika „sľub vernosti AOS“ a slávnostné „Spondeo ac Polliceor“.
Nový rektor v zmysle sľubu akadémii potvrdil, že táto špecifická a jediná vysoká vojenská škola v SR bude napĺňať svoje poslanie, ktorým je zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania študentov, resp. kadetov a kariérna príprava profesionálnych vojakov. K úlohám AOS jednoznačne priradil dosiahnutie akreditácie vysokoškolských študijných programov, realizáciu vojenského programu kadeta, pokrývanie požiadaviek Ozbrojených síl SR na prípravu vojenských odborností, garantovanie rozvoja vojenskej vedy, riešenie národných a medzinárodných projektov výskumu a vývoja, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce predovšetkým s vojenskými vysokými školami v zahraničí. K determinantom rozvoja AOS priradil nový rektor rozvoj ľudských zdrojov a efektívne využívanie materiálových zdrojov.
Hostia, ktorí vystúpili na inaugurácii ocenili výnimočnosť akadémie, ktorá sa podieľa na príprave personálu pre ozbrojené sily v zmysle národných a medzinárodných štandardov, v meniacom sa a nestabilnom bezpečnostnom prostredí.
Jedinečný charakter akadémie podčiarkla na inaugurácii generálna riaditeľka SEĽUZ, uviedla, že napĺňa úlohy vojenskej vedy, vzdelávania a výchovy odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu. To potvrdil aj viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave.
Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. zdôraznil, že Liptovský Mikuláš je nielen mestom olympijských víťazov ale je aj mestom vysokého vojenského školstva, čo je pre mesto nezanedbateľný fenomén. Spoluprácu mesta a vysokej vojenskej školy označil za vynikajúcu.
Inauguračnej slávnosti v aule AOS sa zúčastnili zástupcovia 20 slovenských a zahraničných vysokých škôl, predchádzajúci rektori akadémie, ďalších sekcií MO SR, GŠ OS SR, predstavitelia diplomatického zboru zo SRN, Francúzska, USA, ČR, ďalej cirkví, štátnej správy a samosprávy regiónu Liptova (z miest L.Hrádok, L.Mikuláš, Ružomberok), Žilinského samosprávneho kraja, Zväzu vojakov SR, akademická obec školy.
Na inaugurácii vystúpil aj komorný súbor Art Septet Nicolaus, ktorý umocnil výnimočnosť podujatia. Na záver slová rektora: „Vážim si podporu štátu, rezortu, akademickej obce prejavenú mojím menovaním do funkcie rektora“.


Inaugurácia rektora AOSInaugurácia rektora AOS

Autor: -hg- , Foto: - ds- - Dátum: 17.12.2015
Čítanosť: 4457
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share