Príslušníci LOT-u Novo Sarajevo podporili zimný tábor mladých skautov


Príslušníci LOT-u Novo Sarajevo podporili zimný tábor mladých skautov

Dňa 20.1.2016 príslušníci slovenského LOT-u Novo Sarajevo, ktorí plnia úlohy v rámci operácie EUFOR-ALTHEA, navštívili zimný tábor mladých skautov zo združenia „MLADOSŤ“ z Ilijašu (Ilijaš je jednou z municipalít sarajevského kantónu, ktorý patrí do priestoru zodpovednosti slovenského LOT-u Novo Sarajevo). Tábor bol organizovaný v dňoch 18. – 22.1.2016 na rekreačnej poľovníckej chate v blízkosti mesta Ilijaš a zúčastnilo sa ho 32 detí vo veku 7 – 15 rokov.
V tento deň, slovenský vojaci v spolupráci s inštruktorom pre mínovú bezpečnosť vykonali pre tieto deti prednášku z oblasti mínovej bezpečnosti (MRE – Mine Risk Education). Na území Bosny a Hercegoviny je aj v dnešnej dobe stále veľký počet mínových polí, ktoré sú pozostatkom vojnového konfliktu z obdobia rokov 1991-1995. Obyvateľmi je tiež stále objavované značné množstvo nevybuchnutej munície pochádzajúcej z tohto obdobia. Tieto fakty predstavujú pre domácich obyvateľov veľké riziko ohrozenia zdravia a života hlavne v prípadoch, kedy si sami neuvedomujú vážnosť takejto situácie a nevedia správne reagovať na vzniknutú situáciu. Preto mať správne vedomosti o mínovej bezpečnosti znamená chrániť si vlastné zdravie a život. To, či deti dávali počas prednášky dobrý pozor, si preto slovenskí vojaci preverili formou krátkeho testu. S jeho výsledkom boli spokojní, pretože všetky deti ho úspešne zvládli. Ako odmenu im slovenský vojaci spolu s inštruktorom udelili diplomy a rozdali darčeky v podobe šiltoviek, zošitov a ceruziek.
Okrem vzdelávacieho programu príslušníci slovenského LOT-u Novo Sarajevo darovali deťom štedré potravinové balíčky, pretože veľká väčšina z nich boli deti zo sociálne slabších rodín a ich účasť v tábore bola závislá na rôznych sponzorských daroch a príspevkoch. Finančné prostriedky na zakúpenie týchto balíčkov pochádzali z finančnej zbierky príslušníkov slovenského LOT-u Novo Sarajevo. Zároveň sa im podarilo zabezpečiť sponzorský príspevok sarajevskej reštaurácie „Druga Kuća“, ktorá tento zimný tábor podporila práve na ich podnet.
Pán Nijaz Rastoder, predseda skautského združenia „MLADOSŤ“, povedal: „Sme veľmi vďační slovenskému LOT-u za vykonanie prednášky o mínovej bezpečnosti. Pre naše deti, ktoré trávia veľa svojho času vo voľnej prírode to malo veľmi veľký význam. Je veľmi dôležité, aby správne chápali, aké obrovské nebezpečenstvo predstavujú pre nás všetkých mínové polia a aké nebezpečné je zahrávať sa s nevybuchnutou muníciou. Špeciálne ďakujem za darovanie potravinových balíčkov. Vysoko oceňujem vašu podporu a pomoc, pretože bez darov a sponzorských príspevkov by sa tento tábor nemohol uskutočniť. Za všetko hovoria usmievavé a spokojné tváre našich detí. Ďakujem."


Príslušníci LOT-u Novo Sarajevo podporili zimný tábor mladých skautovPríslušníci LOT-u Novo Sarajevo podporili zimný tábor mladých skautovPríslušníci LOT-u Novo Sarajevo podporili zimný tábor mladých skautovPríslušníci LOT-u Novo Sarajevo podporili zimný tábor mladých skautovPríslušníci LOT-u Novo Sarajevo podporili zimný tábor mladých skautov2

Autor: LCC EUFOR ALTHEA , Foto: autor - Dátum: 26.01.2016
Čítanosť: 3914
Verzia pre tlač

Skočiť na menu