Preskocit navigáciu

Generál Maxim: "Výsledky, tohto komplexného štábneho nácviku budú tvoriť základ pre ďalšie kroky v procese operačného plánovania pre naše podriadené zložky na všetkých úrovniach."


Generál Maxim:

Dnes začal Komplexný štábny nácvik Generálneho štábu OSSR, ktorý v nasledujúcich siedmych dňoch prinesie vojensko-strategické hodnotenie a návrh vojenských riešení situácie syntetického scenára série cvičení Slovenský štít 2016.
„Hlavnou úlohou ozbrojených síl je zaručovať obranu Slovenskej republiky a bezpečnosť štátu pred vonkajším ozbrojeným napadnutím cudzou mocou a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu, jeho zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc. V súlade s touto úlohou a úlohami stanovenými na rok 2016 v Smernici o príprave Ozbrojených síl na rok 2016 sa koná aj tento Komplexný štátny nácvik, ktorý je súčasťou jednej z najkomplexnejších výcvikových aktivít, aké Ozbrojené sily v poslednom období pripravovali a organizovali....cvičenia SLOVENSKÝ ŠTÍT 2016," uviedol na úvod nácviku generál Maxim.
Precvičenie štábnych plánovacích postupov na strategickom stupni nastaví vstupné informácie pre operačný a taktický stupeň, čoho výsledkom bude preverenie schopnosti mechanizovanej brigády viesť operácie v medzinárodnom zoskupení na obranu územnej celistvosti Slovenskej republiky v zmysle článku 5 Washingtonskej zmluvy.
"Cvičenie SLOVENSKÝ ŠTÍT 2016 je zároveň jedným z míľnikov na ceste k certifikácii a dosiahnutiu plnej operačnej pripravenosti mechanizovanej brigády v silách nižšej pripravenosti NATO, k 31.12.2017, je preto dôležité využiť túto výcvikovú príležitosť v plnom rozsahu," dodal na záver svojho vystúpenia náčelník generálneho štábu.


Generál Maxim: Generál Maxim: Generál Maxim: Generál Maxim: Generál Maxim: Generál Maxim: Generál Maxim: Generál Maxim:

Autor: OOd NGŠ , Foto: autor - Dátum: 09.03.2016
Čítanosť: 5543
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share