Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA


Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA

Na základe pozvania veliteľa Národnej Gardy Indiany generálmajora Courtney P. Carra a veliaceho poddôstojníka Národnej Gardy štátu Indiana Jamesa R. Gordona, vykonala v dňoch 25.mája až 1.júna 2016 delegácia ozbrojených síl SR vedená 1.zástupcom NGŠ OS SR generálmajorom Pavlom Mackom a hlavným poddôstojníkom OS SR štábnym nadrotmajstrom Vladimírom Belušom  pracovnú cestu do Spojených štátov amerických.
Cieľom cesty bolo bilancovanie spoločných projektov medzi Národnou Gardou štátu Indiana a ozbrojenými silami Slovenskej republiky. V rámci návštevy boli prerokované najmä témy tykajúce sa spolupráce v oblasti vzdelávania a výcviku, či spolupráce pri spoločných cvičeniach (ako napríklad Slovenský štít 2016), oboznámenie sa z ďalšími možnosťami spolupráce týkajúcej sa prípravy spoločných cvičení ale aj výmeny skúsenosti z operácií medzinárodného krízového manažmentu a reprezentácii poddôstojníckeho zboru a OS SR.
Delegácia vedená 1.ZNGŠ a hlavným poddôstojníkom stretla s veliteľom Národnej Gardy Indiany generálmajorom Courtney P. Carrom, ktorý sa zaujímal hlavne o prebiehajúce zmeny v OS SR a ďalšie možnosti rozvoja spolupráce medzi NG Indiana a OS SR z úrovne velenia GŠ OS SR a o pripravované cvičenia Slovenský štít 2016 a cvičenie Anakonda.
Hlavný poddôstojník počas rokovaní s veliacím poddôstojníkom Národnej Gardy štátu Indiana šbnrtm. Jamesom R. Gordonom vysoko hodnotil spoluprácu v roku 2015 a vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi NG Indiana a OS SR bude pokračovať v rámci poddôstojníckeho zboru na vysokej úrovni aj v nasledujúcom období.
Delegácia navštívila priestory 38.bojovej leteckej brigády v Shelbyville, kde sa 1.ZNGŠ informoval o aktuálnom stave prípravy nášho lietajúceho a technického personálu. V priestoroch 112.stíhanieho krídla vo Fort Wayne si členovia delegácie pozreli lietadlá A-10C. Vo výcvikových zariadeniach NG Indiana v kempe Atterbury a Muscatatuck si prezreli výcvikové zariadenia na boj v meste, nácvik konvojov, medicínske tréningové centrum a iné.
Zo strany hlavného poddôstojníka OS SR a veliacich poddôstojníkov vzdušných síl šbnrtm. Petra Kuku a pozemných síl šbnrtm. Rastislava Bodnára bola pozornosť venovaná možnosti využitia uvedených výcvikových zariadení pre ďalšie vzdelávanie a výcvik príslušníkov OS SR v hodnostiach mužstva a poddôstojníkov. Veliaci poddôstojníci na čele s HPoD OS SR šbnrtm. Belušom ďalej prerokovali aj blížiaci sa pilotný projekt kurzu operačného plánovania pre poddôstojníkov „Battle staff NCO course“, ktorý bude vykonávaný inštruktormi NG Indiana v priestoroch Poddôstojníckej akadémie Martin. Hlavný poddôstojník OS SR informoval americkú stranu o možnosti zaradenia o príslušníkov armád z Českej republiky a Maďarskej republiky ako účastníkov tohto kurzu. Táto možnosť im bola ponúknutá počas pracovných stretnutí hlavného poddôstojníka OS SR šbnrtm. Beluša s hlavnými poddôstojníkmi Maďarských ozbrojených síl a armády Českej republiky v priebehu tohto roku.


Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USADelegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USADelegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USADelegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USADelegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA 2Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA 2Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA 2Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA 2Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA 3Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA 3Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA 3Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA 3Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA 4Delegácia 1.ZNGŠ OS SR a HPoD OS SR na návšteve v USA 4

Autor: nrtm Michal Kucaj , Foto: delegácia - Dátum: 01.06.2016
Čítanosť: 5624
Verzia pre tlač

Skočiť na menu