Chemici ukončili výcvik na Hornej Nitre


Chemici ukončili výcvik na Hornej Nitre

V priestoroch Výcvikového a testovacieho centra radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (VTC RCHBO) Zemianske Kostoľany sa v dňoch 5. až 16. septembra uskutočnilo medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016. Na cvičení sa zúčastnili príslušníci ozbrojených síl Belgicka, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska, USA a Národnej kriminálnej agentúry MV SR. Hlavným cieľom cvičenia bolo podľa podplukovníka Petra Ďuriša z Odboru bojovej podpory operácií štábu strategického plánovania GŠ OS SR precvičiť odborné spôsobilosti RCHBO v reálnych podmienkach a tak pripraviť samotné tímy pre odber vzoriek a mobilné chemické laboratória na plnenie úloh v medzinárodných podmienkach v súlade so štandardami NATO.
Všetci cvičiaci sa zhodli na tom, že VTC RCHBO poskytuje v tomto smere jedinečné možnosti precvičiť a zjednotiť postupy odberu vzoriek, identifikácie TCHL, dekontaminácie a samotnú spoluprácu tímov pri plnení ich odborných úloh s reálnymi TCHL. Riadiaci štáb cvičenia pripravil pre cvičiacich scenáre s novými výzvami, ktoré dôkladne preverili ich odbornú a odborno-taktickú pripravenosť. Prvá časť cvičenia bola určená pre odberové tímy. Podplukovník Ďuriš a kapitán Matúš Glinda z rožňavského práporu RCHBO konštatovali, že pre odberové tímy pripravili celkom sedem reálnych scenárov. Odohrávali sa s reálnymi látkami vo VTC i so simulantami, náhradnými látkami, reálnymi drogami. Napríklad po hlásení, že pri vodnom zdroji bola nájdená mŕtva osoba sa nesmeli nechať nachytať, že ide o otrávenú studňu. Tam nebol ale žiadny zdroj kontaminácie, ale figurína, predstavujúca mŕtvu osobu mala pri sebe plastovú fľašu s kontaminovanou látkou. Obdobné chytáky predstavovali aj ďalšie scenáre.
Druhá časť cvičenia, ktorá bola určená pre mobilné chemické laboratória ( zo Slovenska, Českej republiky a Slovinska) trvala do 16. septembra. Vedúci stacionárneho identifikačného laboratória VTC Ing. Milan Tkáč so svojimi spolupracovníkmi otestovali prostredníctvom mnohých netradičných úloh v jeho priebehu postreh a odbornú zručnosť osádok laboratórií.


Chemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej NitreChemici ukončili výcvik na Hornej Nitre

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: kpt. Róbert HROMADA, Ing. Milan TKÁČ - Dátum: 19.09.2016
Čítanosť: 4420
Verzia pre tlač

Skočiť na menu