Preskocit navigáciu

Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti


Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti

V priestoroch dolného toku rieky Hron, kadiaľ vedie popod koryto rieky ropovod a na priľahlom území sa uskutočnilo 22. septembra súčinnostné cvičenie jednotlivých zložiek rezortov vnútra, obrany, hospodárstva a prevádzkovateľa ropovodu HRON 2016. Veliteľ Úradu logistického zabezpečenia OS SR v Trenčíne plukovník gšt. Ján Žarnovický uvítal možnosť prezentovať aj na takomto spoločnom cvičení možnosti a spôsobilosti Centra potrubnej dopravy (CPD) zo Zásobovacej základne III Zemianske Kostoľany pri riešení ekologickej havárie, ktorá nastala v dôsledku poruchy na potrubí pod riekou a po objavení výbušniny z obdobia druhej svetovej vojny v danej oblasti.
„V prípade reálnej situácie, ktorá by nastala musia všetky zložky domáceho krízového manažmentu, či už ide o Hasičský a záchranný zbor, políciu, Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR, Správu povodia dolného Hrona i prevádzkovateľa ropovodu spoločne plniť úlohy. Zabrániť ekologickej havárii a obnoviť systém prepravy ropy. Som rád, že príslušníci nášho Centra potrubnej dopravy, ktoré je v podmienkach Slovenska svojimi schopnosťami a možnosťami jedinečné potvrdili na cvičení svoju pripravenosť riešiť obdobné úlohy,“ so spokojnosťou konštatoval plukovník Žarnovický.
Primárnou úlohou Centra potrubnej dopravy je zabezpečenie prepravy ropných produktov poľným diaľkovým potrubím na veľké vzdialenosti. CPD je vybavené súpravou poľného diaľkového potrubia PDP-150 o celkovej dĺžke 120 km. Podľa veliteľa CPD majora Patrika Šantora vedia v prípade potreby vybudovať poľný sklad PHM od 50 až do 2150 metrov kubických (prostredníctvom pružných vakov o objeme 50 a 100 metrov kubických), či poľné veľkokapacitné výdajné miesto pohonných hmôt priamo do cisterien. Centrum potrubnej dopravy disponuje spôsobilosťami preklenúť poškodené úseky stacionárnych potrubných systémov pre dopravu pohonných hmôt, na evakuáciu pohonných hmôt z ohrozených zásobníkov v rafinériách a logistických termináloch pri nemožnosti použitia štandardných spôsobov ich vyprázdnenia. Ale aj na dodávku úžitkovej vody pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo. Rovnako aj na dodávky vody pre hasenie rozsiahlych plošných požiarov v ťažko prístupnom teréne.
Na cvičení HRON 2016 sa podľa riadiaceho jeho vojenskej časti majora Šantora pri plnení úlohy vyznamenali predovšetkým kapitán Miroslav Danák, ktorý je starším inžinierom skupiny plánovania a výstavby, starší technik- špecialista rotmajster Viliam Michálek, veliteľ prevádzkového družstva čatár Boris Debnár, veliteľ potrubného družstva rotný Anton Mazánik, strojníci čerpadiel desiatnici Juraj Škvarenina, Michal Iliaš, vojak 2. stupňa Štefan Adamec či veliteľ hasičskej havarijnej skupiny nadrotmajster Roman Mikula. Aj vďaka ním sa na dolnom Hrone potrvdilo, že v prípade potreby pri riešení krízových situácií vedia veľmi dobre spolupracovať zástupcovia všetkých troch zúčastnených rezortov a ich jednotlivých zložiek.


Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajtiNa rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajtiNa rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajtiNa rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajtiNa rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 2Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 2Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 2Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 2Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 3Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 3Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 3Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 3Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 4Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 4Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 4Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 4Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 5Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 5Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 5Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 5Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 6Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 6Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 6Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 6Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 7Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 7Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 7Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 7Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 8Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 8Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 8Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 8Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 9Na rieke Hron spoločne zasahovali vojaci, hasiči i policajti 9

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 23.09.2016
Čítanosť: 4234
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share