Preskocit navigáciu

Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“


Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“

Akadémia Ozbrojených síl organizuje 27 a 28. októbra už siedmu medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“, nad ktorou prevzal okrem iných záštitu aj náčelník Generálneho štábu OS SR.
Cieľom konferencie, na ktorej sa zúčastňujú poprední predstavitelia komunity bezpečnostných expertov z Čiech, Poľska a Slovenska, je zhodnotenie aktuálneho stavu vývoja národnej a medzinárodnej bezpečnosti a nové aspekty jej smerovania.
„Osobne považujem konferenciu za veľmi významnú a prínosnú obzvlášť vzhľadom k aktuálnemu vývoju bezpečnostného prostredia a jeho vplyvu na národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky je a bude významne ovplyvňované, pozitívne aj negatívne, predovšetkým globalizáciou a s ňou súvisiacimi zmenami medzinárodnej situácie,“ uviedol vo svojom vystúpení generál Maxim, pričom ďalej pripomenul fakt, že ťažisko vojenských činností sa v závislosti od tempa technologického rozvoja jednotlivých bezpečnostných aktérov bude aj naďalej presúvať do nekonvenčných dimenzií a priestorov, ako aj fakt že kybernetický priestor bol potvrdený posledným samitom NATO vo Varšave ako samostatná operačná doména k vedeniu operačnej činnosti.
Účastníci konferencie vedú plodnú diskusiu k predneseným príspevkom na témy medzinárodných vzťahov a formovania globálneho bezpečnostného prostredia, národnej bezpečnosti ako objektu výskumu, formovania a realizácie bezpečnostnej politiky štátu, súčasnej bezpečnostnej vedy a ďalších smerov jej rozvoja a v neposlednom rade miesta a úloh ozbrojených síl pri predchádzaní a riešení konfliktov.
Najmä posledná téma je mimoriadne aktuálna z pohľadu ozbrojených síl, pretože v súvislosti s nárastom ich úloh a zabezpečením medzinárodných záväzkov je nevyhnutné zvyšovanie úrovne ich spôsobilostí. „Musíme disponovať nielen vyšším bojovým potenciálom, účinnejšou bojovou podporou a efektívnejším bojovým zabezpečením, ale aj vyššou mierou schopnosti včasnej reakcie na hrozby,“ pripomenul k tejto téme generál Maxim.
Medzinárodná konferencia sa koná v reprezentačných priestoroch konferenčnej miestnosti Svätojánskeho kaštieľa v Liptovskom Jáne. Spoluorganizátormi konferencie sú Univerzita obrany Brno, Akadémia Národnej obrany Varšava, APEIRON Vysoká škola Krakov ako aj Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Akadémia PZ SR Bratislava.


Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 2Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 2Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 2Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 2Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 3Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 3Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 3Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 3Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 4Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 4Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 4Generál Maxim otvoril medzinárodnú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016“ 6

Autor: OOd NGŠ , Foto: AOS LM - Dátum: 27.10.2016
Čítanosť: 3791
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share