Preskocit navigáciu

V Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obrany


V Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obrany

V priestoroch Posádkového klubu Trenčíne sa 24. novembra uskutočnilo odborné zhromaždenie metrológov rezortu Ministerstva obrany SR za účasti riadiacich a poverených metrológov z útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR.
Hlavný metrológ MO SR Ing. Imrich Repka zdôrazňuje, že metrológia je veľmi dôležitá pre plnohodnotný výcvik a prípravu príslušníkov našich ozbrojených síl. Aj keď mnohí si to zatiaľ plne neuvedomujú. „Keď pri výcviku nenamerajú prístroje a meradlá skutočnú hodnotu, tak napríklad pri leteckom výcviku môže dôjsť až ku katastrofe. Ale k závažným omylom môže dôjsť aj pri streľbách a ďalšej bojovej činnosti. A v takýchto prípadoch hrozia nielen škody veľkej finančnej hodnoty, ale môže prísť aj k ohrozeniu života. Práve preto je potrebné metrológii venovať v rezorte obrany náležitú pozornosť,“ konštatuje hlavný metrológ.
V priebehu odborného zhromaždenia v Trenčíne zúčastnených oboznámil so stavom plnenia úloh vo výcvikovom roku 2016 a poukázal na nedostatky, ktoré sa nepodarilo doriešiť (najmä vo finančnej, technickej a personálnej oblasti zabezpečenia metrológie). Informoval ich aj o príprave novej smernice MO SR o metrologickom zabezpečení v rezorte MO SR a zdôraznil potrebu riadenia metrologickej služby a odborného technického dozoru na stupni GŠ OS SR. Dôležitosť metrológie a jej nezastupiteľnú úlohu pri plnení výcvikových úloh jednotlivými zložkami ozbrojených síl zdôraznil aj riaditeľ Odboru dozorných činností a inšpektorátu práce Sekcie kontroly MO SR Ing. Peter Vavrík i Hlavný metrológ OS SR major Miroslav Juríček z GŠ OS SR.
Hlavný metrológ MO SR Ing. Imrich Repka pripomenul, že pri plánovaní nákupov novej techniky a výzbroje pre naše ozbrojení sily je potrebné myslieť aj na prostriedky na kalibráciu, meranie, na potreby vojenských metrológov. Aby boli jednotlivé laboratória, ale najmä kalibračné schopné na potrebnej úrovni túto novú techniku kalibrovať. Podľa neho je veľkým krokom vpred akreditácia Centra metrológie a skúšobníctva v Žiline, podarilo sa nadviazať v tejto oblasti obojstranne výhodnú spoluprácu s Leteckými opravovňami Trenčín, postupne začínajú viac chápať aj v jednotlivých veliteľstvách, že metrológia je potrebná pre správne pôsobenie ozbrojených síl.
V súčasnosti je v rezorte obrany vyškolených 112 metrológov. Žiaľ, 98 percent z nich túto činnosť robí len z poverenia, čo je veľký problém. Práve v tejto oblasti je podľa účastníkov odborného zhromaždenia potrebné čím skôr urobiť nápravu a kolektív metrológov personálne stabilizovať. „Potrebovali by sme túto otázku prednostne riešiť v takých útvaroch, ako je napríklad martinský mechanizovaný prápor. Ale aj v niektorých ďalších, kde je sústredené množstvo techniky. Bez profesionálneho vojaka na mieste metrológa nie je možné plnohodnotne riešiť úlohy metrologickej služby,“ pripomína Hlavný metrológ MO SR Ing. Imrich Repka. Podľa neho plánujú v nadchádzajúcom období nadviazať spoluprácu s partnerskými organizáciami v rámci Ministerstva obrany Českej republiky. Najmä s pracoviskom riadenia odborných činností, Centra zabezpečenia oprav z Agentúry logistiky Armády Českej Republiky, ale aj s ďalšími ozbrojenými silami armád NATO.
V závere zhromaždenia dostal dlhoročný zamestnanec Centra metrológie a skúšobníctva Žilina Milan Papaj ocenenie: Metrológ roka 2016 za budovanie a rozvoj metrológie v Ozbrojených silách SR.


V Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obranyV Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obranyV Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obranyV Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obranyV Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obrany 2V Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obrany 2V Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obrany 2V Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obrany 2V Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obrany 3V Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obrany 3V Trenčíne bilancovali metrológovia rezortu obrany 3

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 24.11.2016
Čítanosť: 7002
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share