Preskocit navigáciu

Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl


Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl

„Poddôstojnícky zbor je chrbtovou kosťou OS SR, poddôstojníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v každodennom živote. Pri poľnom výcviku, ošetrovaní vozidiel a bojovej techniky, pri operáciách domáceho i medzinárodného krízového manažmentu. Som rád, že dnes už väčšina dôstojníkov vníma poddôstojníkov a poddôstojnícky zbor ako svojich partnerov,“ s uspokojením konštatoval Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim na zhromaždení Hlavného poddôstojníka OS SR, ktoré sa uskutočnilo 22. až 23. februára v priestoroch 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch aj za účasti jej veliteľa, brigádneho generála Vladimíra Kubáňa.
Zároveň však generál Maxim pripomenul, že práve poddôstojníci musia byť vo svojich jednotkách príkladom aj v ustrojenosti a disciplinovanosti, efektívne riadiť svojich podriadených. Aby sa nestávalo, že pred odchodom útvaru na cvičenie do výcvikového priestoru sa „neočakávane“ zvýši chorobnosť. Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš vo svojom vystúpení vyhodnotil plnenie úloh veliacimi poddôstojníkmi vo výcvikovom roku 2016. Ocenil, že poddôstojnícky zbor sa v rámci ozbrojených síl podieľal na udržiavaní pohotovosti bojovej skupiny EÚ krajín V4, mechanizovanej práporovej skupiny a v pokračovaní budovania spôsobilostí v rámci Národných cieľov 2013 s dôrazom na prípravu mechanizovanej brigády, ako aj pri napĺňaní úloh spojených s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016. „Prehodnotili sme v spolupráci s garantmi vojenských odborností formu a obsahy náplní kariérnych kurzov a optimalizovali sme ich so zameraním na ich dĺžku. Do programov kurzov boli zapracované nové trendy výcviku. Od tohto roku je už výcvik v kariérnych kurzoch OR-5 až OR-8 realizovaný podľa nových programov. Prápor výcviku v Martine bol transformovaný na Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania. V priestoroch Poddôstojníckej akadémie sa na prelome októbra a novembra uskutočnil prvý Kurz operačného plánovania pre poddôstojníkov, riadený inštruktormi Národnej gardy štátu Indiana. Táto prospešná aktivita bude pokračovať aj v tomto výcvikovom roku. Zamerali sme sa aj na efektivitu a opodstatnenosť vysielania mužstva a poddôstojníkov do kurzov,“ konštatoval v Topoľčanoch okrem iného štábny nadrotmajster Beluš.
Na zhromaždení zároveň stanovil úlohy na podporu priorít náčelníka GŠ OS SR, ktoré predstavil na veliteľskom zhromaždení v dňoch 31. januára a 1. februára na výcvikový rok 2017. Veliaci poddôstojníci sa na svojom zhromaždení oboznámili aj s najnovším dianím v oblasti poddôstojníckych zborov NATO. Podrobnú informáciu im poskytol veliteľ kurzov v NATO škole Oberammergau štábny nadrotmajster Miroslav Dulaj. Hlavný poddôstojník OS SR vyjadril radosť, že štábny nadrotmajster Dulaj úspešne zvládol výberové konanie a od leta ako vôbec prvý Slovák nastúpi na pozíciu veliaceho poddôstojníka školy NATO Oberammergau.
Súčasťou zhromaždenia bolo aj ocenenie najlepších poddôstojníkov. Náčelník GŠ OS SR generál Milan Maxim im spoločne s Hlavným poddôstojníkom OS SR štábnym nadrotmajstrom Vladimírom Belušom osobne odovzdal Čestné odznaky OS SR II. a III. stupňa, odznak Náčelníka GŠ OS SR III. stupňa a štábnemu nadrotmajstrovi Michalovi Czödörovi z veliteľstva posádky Bratislava pri príležitosti jeho odchodu do zálohy Pamätný kríž Náčelníka GŠ SR III. stupňa.
Po vyhodnotení plnenia úloh v minulom výcvikovom roku a stanovení úloh na terajší výcvikový rok vyjadril Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš želanie, nadviazať na všetky pozitíva v uplynulom období a ďalej pokračovať v skvalitňovaní činnosti zboru veliacich poddôstojníkov a celého poddôstojníckeho zboru. Aby bol plnohodnotnou chrbtovou kosťou našich ozbrojených síl.


Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených sílPoddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených sílPoddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených sílPoddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených sílPoddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 2Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 2Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 2Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 2Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 3Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 3Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 3Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 3Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 4Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 4Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 4Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 4Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 5Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 5Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 5Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 5Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 6Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 6Poddôstojníci sú chrbtová kosť ozbrojených síl 6

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 23.02.2017
Čítanosť: 10377
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share