Preskocit navigáciu

Záverečné synodálne zhromaždenie Ordinariátu OS a OZ SR


Záverečné synodálne zhromaždenie Ordinariátu OS a OZ SR

Slávnostným stretnutím synodálnych delegátov a pozvaných hostí sa dňa 02.03.2017 ukončilo tvorivé obdobie Synody OS a OZ SR. Popoludňajšej slávnostnej bohoslužbe v Katedrále sv. Šebastiána predchádzalo záverečné pracovné stretnutie účastníkov Synody a pozvaných hostí v aule Akadémie Policajného zboru. Stretnutiu predsedal Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek.
V úvodnej meditácii tohto pracovného stretnutia, ktorú pripravil kpt. Mgr. Juraj Rizman - policajný kaplán z Košíc, bola upriamená pozornosť na skutočnosť, že Synoda má slúžiť rozvíjaniu služby v Ordinariáte. Táto služba ľuďom v Ordinariáte je službou samotnému Bohu. Ordinariát je dielom Boha a súčasťou Cirkvi, resp. malá cirkev, ktorú On stvoril. Práve tu sa tiež potvrdzujú a majú význam Ježišove slová „ Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium...“. V ďalšej časti pracovného stretnutia pplk. Mons. PaedDr. Jozef Michalov predniesol záverečnú správu ku končiacej sa Synode OS a OZ SR. Následne Ordinár Mons. František Rábek delegátom prezentoval synodálne dokumenty, ktoré prirovnal k ihrisku alebo športovisku, na ktorom sa má uskutočniť následný športový, tvorivý výkon. Pripomenul tiež, že samotné dokumenty nenahradia našu prácu a námahu. Vytvoria len priestor k tomu, aby sme sa mohli pohybovať, napredovať, slúžiť...sú oporou k tomu, aby mohli zainteresovaní pokojne a tvorivo konať. Nasledovalo poďakovanie účastníkom Synody a odovzdaný bol Ďakovný list prítomným delegátom. Záverečnou časťou pracovného stretnutia bolo predstavenie už podpísaných Dohôd o implementácii Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe.
Vrcholom slávnostneho stretnutia synodálnych delegátov a pozvaných hostí bola slávnostná bohoslužba. Pozvanie k ďakovnej liturgii za ukončenú Synodu OS a OZ SR prijalo niekoľko vzácnych hostí. Spomenúť možno predovšetkým P. Giulia Cerchiettiho, vedúceho Kancelárie pre ordinariáty na Kongregácii pre biskupov v Ríme. Ďalej vojenskí biskupi – ordinári (Mons. Jure Bogdan – vojenský ordinár Chorvátska, Mons. László Bíró – maďarský vojenský biskup, Mons. Tomo Vukšič – vojenský biskup Bosny a Hercegoviny, Mons. Werner Freistetter – rakúsky vojenský biskup, Mag. Leszek Ryzka – rakúsky vojenský GV, Pplk. Wladyslaw Kozicki – gremiálny kanonik katedralnej kapituly vojenského ordinariátu) a niektorí slovenskí biskupi (Mons. Štefan Sečka – spišský biskup, Mons. Viliam Judák – nitriansky biskup, Mons. Andrej Imrich – emeritný spišský biskup, Mons. Ján Sokol – emeritný trnavský arcibiskup, Mons. Jozef Haľko – pomocný bratislavský biskup. Na slávnostný záver Synody OS a OZ SR prijali pozvanie aj Ing. Marián Saloň, PhD. – štátny tajomník MO SR, Generál Ing. Milan Maxim – náčelník Generálneho štábu OS SR a ďalší predstavitelia rezortov (Plk. Ing. Tibor Králik, M. Sc. – GR Sekcie riadenia obrany, výstavby OS a obranného plánovania MO SR, Doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. – rektor Akadémie OS SR, Plk. Ing. Miroslav Ištván – veliteľ ČS Prezidenta SR, Štábny nadrotmajster Vladimír Beluš – hlavný poddôstojník OS SR, Plk. Mgr. Michal Sedliak – námestník GR pre služobné veci, Plk. Ing. Igor Jančovič – veliteľ posádky BA, Pplk. Ing. Miloslav Arnold – veliteľ ČS OS SR, Plk. Ing. Ján Dreveňák – ZNŠ Vel. PS, Plk. Ladislav Dovhun, MA – veliteľ protilietadlovej raketovej brigády Nitra, Plk. JUDr. Jaroslav Málik – 1. viceprezident PZ, Plk. JUDr. Stanislav Celleng – riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ, Plk. JUDr. Peter Hraško – riaditeľ NAKA, Doc. JUDr. Lucia Kurilovská – rektorka APZ, Plk. PhDr. Michal Migát – riaditeľ VP, riaditelia KR PZ, riaditelia ÚVV a ÚVTOS, atď.)
V príhovore Mons. František Rabek, ordinár OS a OZ SR zdôraznil potrebu neustálej prosby, aby závery formulované Synodou našli praktickú realizáciu v každodennom poslaní kresťana, ako povedal sv. Augustín, že poslaním kresťana je nie užívať, ale prinášať ovocie. Synoda má byť akoby jarou, keď neskoršie plody, ovocie začínajú najskôr kvitnúť. Nevyhnutné je s radosťou a odvahou napredovať ďalej, prosiť o to.
V závere liturgického slávenia prehovorili k prítomným a odovzdali posolstvo P. Giulio Cerchietti - vedúci Kancelárie pre ordinariáty na Kongregácii pre biskupov v Ríme a tiež plk. ThDr. Marian Bodolló – generálny duchovný Ústredia EPS.


Záverečné synodálne zhromaždenie Ordinariátu OS a OZ SRZáverečné synodálne zhromaždenie Ordinariátu OS a OZ SRZáverečné synodálne zhromaždenie Ordinariátu OS a OZ SRZáverečné synodálne zhromaždenie Ordinariátu OS a OZ SR

Autor: Ordinariát OS a OZ , Foto: autor - Dátum: 06.03.2017
Čítanosť: 4614
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share