Preskocit navigáciu

Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch


Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch

V dňoch 10. až 13. júla sa na posádkovom cvičisku Veľké Ozorovce v Slanských vrchoch a v obciach Malé a Veľké Ozorovce uskutočňuje cvičenie Nový Horizont 2017. Podľa slov náčelníka Oddelenia CIMIC a PSYOPS trenčianskeho veliteľstva pozemných síl podplukovníka Milana Žilinčára cieľom cvičenia je precvičenie systému velenia a postupov pri riadení plnenia asistenčných úloh ozbrojenými silami v prostredí nevojenského ohrozenia.

Cvičiaci príslušníci OS SR, najmä z 23. motorizovaného práporu Trebišov si za podpory vyčlenených zložiek Vojenskej polície precvičujú efektívnu spoluprácu v súčinnosti s Hraničnou a cudzineckou políciou, Migračným úradom, Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom, Slovenským Červeným krížom a orgánmi štátnej správy a samosprávy v čase vojny a vojnového stavu. Veliteľ trebišovského útvaru podplukovník Norbert Hrib, ktorý je riadiacim cvičenia pripomína, že pre útvar, ktorý bol založený len pred nedávnom (1. septembra 2015) je to zároveň prvá vážnejšia previerka. Aj v prostredí spolupráce s orgánmi samosprávy a štátnej správy a zložiek ministerstva vnútra. Podplukovník Hrib priznáva, že priebeh cvičenia ukázal, že pre budúcu bezproblémovú a efektívnu spoluprácu v takýchto situáciách bude potrebné zosúladiť predpisy, ktorými sa jednotlivé zložky riadia. Dôležitosť lepšieho vzájomného poznania a koordinácie činnosti zdôraznila aj riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža Trebišov Libuša Babuľáková. Ale aj starosta Malých Ozoroviec Mgr. Milan Dolák a starostka Veľkých Ozoroviec Alena Kováčová, ktorí sa aktívne zapojili do priebehu cvičenia.

Bezpečnostné a záchranné zložky precvičovali vzájomnú podporu pri plnení úloh v čase vojny a vojnového stavu. Spolu so samosprávou (starostom Malých Ozoroviec) okrem iného zvládli aj riadenú evakuáciu obyvateľov z ohrozenej oblasti. Spoločne si vyskúšali ochranu a obranu štátnej hranice ako aj odstraňovanie následkov bojovej činnosti. Prešli si celý proces. Od plánovania, prípravu až po samotné uskutočnenie operácie, ktorej výsledkom bolo preverenie koordinácie a pripravenosti bezpečnostných zložiek, ich aktuálnych schopností a kapacít. Precvičila sa aj činnosť Bezpečnostnej rady okresu Trebišov vo vojnovom stave a v čase vojny, reakcia na vzniknuté situácie a modelové krízové situácie. Takéto spoločné cvičenia bezpečnostných a záchranárskych zložiek významne zvyšujú ich koordináciu a pripravenosť v prípade reálnej núdze. Zároveň si môžu všetky zložky zladiť spoločné postupy.

Dňa 13. júla 2017 bol vykonaný Deň ukážok spôsobilostí k tomuto cvičeniu, ktorého sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň, náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim, veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Jindřich Joch, zástupcovia Generálneho štábu OS SR, Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru, Hraničnej a cudzineckej polície, Hasičského a záchranného zboru, ako aj štátnej správy a miestnej samosprávy. Účastníci cvičenia aj hostia ocenili význam cvičenia, stanovené výcvikové ciele, ako aj závery, ktoré toto cvičenie prinieslo.

Cvičenie Nový horizont 2017 prebieha v gescii prešovskej mechanizovanej brigády a zúčastňuje sa na ňom približne 200 vojakov (najmä z trebišovského motorizovaného práporu) a 100 príslušníkov ďalších zložiek. Majú k dispozícii viac ako 50 kusov rôznej techniky.


Nový Horizont 2017 v Slanských vrchochNový Horizont 2017 v Slanských vrchochNový Horizont 2017 v Slanských vrchochNový Horizont 2017 v Slanských vrchochNový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 2Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 2Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 2Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 2Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 3Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 3Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 3Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 3Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 4Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 4Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 4Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 4Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 10Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 10Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 10Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 10Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 5Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 5Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 5Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 5Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 6Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 6Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 6Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 6Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 7Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 7Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 7Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 7Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 8Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 8Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 8Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 8Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 9Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 9Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 9Nový Horizont 2017 v Slanských vrchoch 9

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 12.07.2017
Čítanosť: 4992
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share